Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Inseneride Liit (EIL) otsib konkursiga aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilast. Oma kandidatuuri saab esitada ise või esitada kandidaadiks kedagi teist. Avaldusi oodatakse 20. novembrini.

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

Aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd insenerialal;

Aasta tehnikaüliõpilane – õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppes.

Hindamise kriteeriumid: 75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui eelnevatel aastatel, insenerikutse(d), 25% tegevus insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust põhjendava kaaskirjaga või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss(at)insener.ee hiljemalt 20.11.2020.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EILi juhatus. Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director+Inseneeria. Aasta inseneri valitakse 1999. aastast ja aasta tehnikaüliõpilast 2007. aastast.

Aasta Insener ja Aasta Tehnikaüliõpilane 2019

Aasta Insener 2019

ARNO KÜTT – Cleveroni juhatuse esimees. Eesti ettevõtja ja veebikaubanduse-logistika innovaatiliste tehnoloogiate arendaja

Aasta Tehnikaüliõpilane 2019

KERDO KÜTT – Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi ehituse eriala cum laude lõpetanud üliõpilane

Laeb infot...