Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQi projekti raames oodatakse kandideerima järeldoktorantuuri doktorikraadiga noorteadlasi, et välja töötada uusi metoodikaid insenerihariduses. Positsiooni pakutakse kaheks aastaks.

euroTeQ partner TalTech

Kandideerima on oodatud kandidaadid, kellel on kogemus sotsiaalteadusliku kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu läbiviimises ning kes soovivad omandada uusi teadmisi läbi rahvusvahelise meeskonnatöö, interdistsiplinaarse lähenemise ja sektoritevahelise koostöö.

Järeldoktorantuuri eesmärgiks on erinevate didaktiliste lähenemiste mõju ja uute metoodikate kasutamine insenerihariduses ning ülikoolide koostöö mõju inseneriharidusele.

Tehnikaülikooli-sisesele konkursile avalduste esitamise tähtaeg on 3. oktoober.

Motiveeritud avaldus koos CV palun saata aadressile kristel.toom@taltech.ee

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Laeb infot...