Tallinna Tehnikaülikool

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2021. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st nimelisest allfondist. Taotlusi võetakse vastu elektroonilise taotlemise keskkonnas E-ANKEET https://ankeet.erkf.ee/.

Abel-Mirka fond, toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Agnes Kultase stipendiumifond, toetab magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu ülikoolides. 
Jagamisele tuleb 5 000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.

Aktsiaselts FILTER fond, toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Käesoleval aastal annab Aktsiaselts FILTER fond välja ühe 1000 euro suurust stipendiumi.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter juhtkonnale.

Ann Mihkelsoni fond, toetab stipendiumiga naisüliõpilasi, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteaduste alal Eesti ülikoolides. Naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal antakse stipendiume uurimistöö alustamiseks ja magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.
Taotlused vaatab läbi fondi asutaja Anu Ebbe Mihkelson ja ekspert Tiina Kohver.

Ants Seileri fond, toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Antti Piippo fond, toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.

Arno Tali fond, toetab eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 900  eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Augustin ja Niina Saare fond, toetab vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

BLRT fond, toetab mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal õppivaid üliõpilasi.
BLRT fond annab välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumi.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Boris Tamme fond, toetab inseneride koolitust.
Boris Tamme fond annab välja ühe stipendiumi suurusega 1 500 eurot.

Ernst ja Erica Kesa fond, toetab Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 5000 eurot.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond, toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Arno Tali fondi halduskogule.

Jaak Tamme fond, toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Luminori fond, toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid.
Jagamisele tuleb üks 1 000 euro suurune stipendium.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Luminori Bank AS  juhtkonnale.

Monika Oidi fond, toetab infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid.
Antakse välja magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega
2 000 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Nokia fond, toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Rannaleetide fond „Sinilind“, toetab stipendiumiga enesetäiendamist välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistöid globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860.
Jagamisele tuleb 1 600 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fond, toetab majandusteaduste üliõpilaste õpinguid Soomes ja/või eraldab stipendiume Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 2 210 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Soome-Eesti Kaubandusühingu juhatusele.

Suntee fond, toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendusõpet.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond, toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Taotlused vaatab läbi ekspert Heikki Kalle

Sõnumilehe fond, toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Zonta fond, toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Tamkivi reaalteaduste fond, toetab Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilasi, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde. 
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1 000 euro suurust stipendiumi.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Tiina Tammani fond, toetab omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga. Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal „Mulle meeldib see väike asi“.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Töid hindab fondi rajaja Tiina Tamman.

Laeb infot...