Tallinna Tehnikaülikool

Ojar Kolk on olnud merendusega seotud juba 19 aastat ning jõudnud oma karjääriredelil laevajuhi kõrgeima positsioonini: kapteni ametikohani. Põneva ja väljakutsuva töö kõrvalt otsustas Ojar oma erialaseid teadmisi ja oskuseid veelgi täiendada ning TalTech Eesti Mereakadeemia magistriõppes nägi ta suurepärast võimalust investeerida iseendasse ning näha merendust lisaks laevajuhi seisukohale ka laiemalt.

Ojar Kolk

Mis on Su peaeriala ja miks valisid just selle?

Õpin laeva tehnilise ekspluatatsiooni ja laevajuhtimise erialal. Tulin magistriõppesse 14 aastat pärast tüürimehe eriala omandamist tolleaegse Eesti Mereakadeemia Lasnamäe õppehoones. Aktiivse meremehena ning olles merendusega tihedalt seotud, tundus selles valdkonnas jätkamine loogilise ja huvipakkuva suunana. Leian, et enesetäiendamine on karjääri loomulik osa. Merendus kui globaalse majanduse üks tugisambaid on eriti viimasel pandeemia-aastal tõestanud oma olulisust tarneahelate toimimises ning merendusalase professionaalina on mul hea meel olla panustamas selle kõige töös hoidmisse.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Õppekavas on nii uues võtmes vanu tuttavaid kui ka päris uusi ja huvitavaid õppeaineid. Positiivse ja põneva üllatusena võiksin välja tuua finantsalased ained, mis annavad hea teoreetilise ja praktilise ülevaate ettevõtte finantsjuhtimisest ja selle meetodite rakendamisest ning loovad laiapõhjalise arusaama näiteks laevandusettevõtte toimimisest ja majandamisest. Usun, et merenduse magistrant on nendel ja muudel globaalset merendust puudutavatel teemadel väga tugev kaasarääkija.

Kuidas digirevolutsioon merendust mõjutab?

Digitaliseerimine ja automatiseerimine on merendust, nagu ka paljusid teisi sektoreid, oluliselt mõjutanud. Viimase kümnendi jooksul on paljudel laevadel asendunud pabermerekaardid pidevalt täienevate elektronkaartidega. Uuematel laevadel on kasutusel digitaalsed laeva logiraamatud. Esimesed kauglootsimise pilootprojektid on peatselt käivitumas – see tähendab, et laeva lootsitakse distantsilt nö digitaalsel laevateel, kus siis targad poid aitavad laevajuhtidel kitsustes navigeerida. Suurematest tuleviku projektidest tasub nimetada autonoomseid laevu. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et merendus on pidevalt arenev ning tarkade lahendustega on kogu sektor muutumas järjest turvalisemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Üks lõbus tõik, mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?

Enne Mereakadeemiasse õppima asumist aastal 2001 ei olnud mul aimugi koolis valitsevast heast distsipliinist ja korrast. Nüüd, pea kaks aastakümmet hiljem, nüüdsesse koolimajja saabudes, on mul hea meel tõdeda, et vanad traditsioonid on paigas ning mind tervitab viisakas vormiriietuses kadett.

Kui sul on soov täiendada oma teadmisi tasemeõppes ning omandada magistrikraad, saada mitmekülgseks spetsialistiks, kes suudab pakkuda praktilistele probleemidele tulutoovaid lahendusi, parandada konkurentsivõimet tööturul ja olla kursis uute ideedega, siis oled oodatud merenduse magistriõppesse. Merenduse erialal saad laialdased teadmised, et töötada merenduse valdkonna juhtivatel positsioonidel. Erialal on võimalik valida kahe suuna vahel: meretranspordi juhtimine või laeva tehniline ekspluatatsioon ja laevajuhtimine. Tutvus õppekavaga: www.taltech.ee/merendus

Laeb infot...