Tallinna Tehnikaülikool

Tudengite karjääriüritus Võti Tulevikku üritas tänavu rohkem silmas pidada rohe-eesmärke ja aidata kaasa kooli süsinikujalajälje vähendamisele. Tallinna Tehnikaülikool on nimelt viimas läbi rohepööret ja plaanib saada 2035. aastaks Eesti esimeseks kliimaneutraalseks ülikooliks ning selle saavutamisel mängivad rolli kõik ülikoolipere liikmed ja kõik ülikoolis korraldatavad üritused. 

Õhupallideta messi üldvaade

Rohelisema ja jätkusuutlikuma ürituse korraldamise mured ja rõõmud karjääriürituse Võti Tulevikku 2023 näitel 

Henri Suomalainen, Võti Tulevikku 2023 turundusjuht, TalTechi maapõueressursside magistriõppekava tudeng  

Inspiratsioon ringmajanduse kursuselt 

Mõte rohelisest karjäärimessisst sai alguse tegelikult õppetööst. Läbisin magistriõppes TalTechi valikaine “Sissejuhatus ringmajandusse” – see valikaine kõigile tudengitele on samuti üks ülikooli rohesammudest –, kus käsitlesime jätkusuutlikkuse valdkonna erinevaid teemasid, nt elurikkus, ringmajandus ja maavarad, roheline energeetika, rohekeemia ning eri materjalid ja nende jätkusuutlik kasutamine. Pärast seda sain veel rohkem indu muuta oma igapäevaelu rohelisemaks ning rakendada ringmajanduse printsiipe nii palju kui võimalik. 

Kuna asusin sel ajal Tallinna Tehnikaülikoolis korraldama Eesti suurimat tudengite karjääriüritust Võti Tulevikku, siis tutvustasin ka selle tiimile mõtet muuta kogu üritus võimalikult roheliseks. Esialgu oldi pigem kõhkleval seisukohal ning suurt huvi selle vastu ei olnud, kuid öeldi, et kui tahad, siis tegutse. 

Esimese sammuna otsustasin nõu küsida targematelt ning kontakteerusin ülikooli rohepöördeprorektori ja Kliimanutika tuleviku keskuse poole. Arutasime üheskoos läbi erinevad üritusega seotud detailid ning kui plaan paigas ja kooli käsi meie tegemiste pulsil, oli aeg tegutseda. 

Ülikoolil palju juba olemas  

Mitmete aspektide osas on ülikoolil juba valmis lahendused, mida meil oli väga mugav ära kasutada. Näiteks on ülikoolis sorteerimist võimaldavad prügikastid, kus saab eraldi panna pakendeid, pappi ja paberit, biojäätmeid ning klaastaarat, lisaks olmejäätmed ehk see prügi, mis mujale ei sobi. Veel on linnakus patareide kogumise punktid. 

Jäätmete sorteerimine TalTechis

Ettevõtete puhkealal kasutasime kohvi serveerimiseks pakendiringluse korduvkasutatavaid topse – ülikoolis on olemas nii Ringo kui ka Cuploop’i tagastuskastid. Ringo oli ka lahkesti nõus meie üritusega koostööd tegema. Esimese hooga tundus küll mugav kasutada papptopse ja meie koostööpartner pakkus soodsa võimaluse ära kasutada nende juba olemasolevad papptopsid, et nad saaksid ka ise edaspidi rohelisemaid alternatiive leida. Keeldusime aga viisakalt, sest leidsime, et meie ei käitle oma ürituse käigus nende n-ö jäätmeid ning puhta pakendi targaks kasutamiseks leiavad nad paremaid viise.  

Tallinn plaanib keelata ühekordsete nõude kasutamise avalikel üritustel alates 1. juunist ja riigikogu võttis veebruari algul vastu seaduse, mis keelab ühekordsete nõude kasutamise üle Eestiliselt alates 1. jaanuarist 2024. Puhas rõõm, et oleme ise jõudnud lahendusteni enne kehtestatud reegleid. Ja kuna Tallinn kannab tänavu Euroopa rohepealinna tiitlit, saime topsiprügist hoiduva üritusega anda sellesse oma panuse. 

Üritusele saabumiseks palusime kasutada ühistransporti või jagatud autosid, sest nii paiskame õhku vähem kasvuhoonegaase, lisaks on TalTechi ümbruses parkimiskohtade arv piiratud. Transpordi osas tegime koostööd Kõu Mobility Groupiga, kes pakkus üritusel osalejatele võimalust liigelda Tuule sähkudega soodsamalt. Soodustava faktorina on selleks sobilik infrastruktuur ülikooli ümbruses juba olemas – spetsiaalsed parkimiskohad ja laadimisjaamad. 

Täispuhutav reklaam ei ole kestlik 

Üheks eesmärgiks seadsime paberturunduse vähendamise – seda soosisid jällegi ülikoolis paljudes kohtades olevad ekraanid. Palusime ka osalevatel ettevõtetel paberil lendlehti võimalusel vältida. Täielikult paberturundusest loobumine tundub veel võimatu, sest plakatiga on võimalik jõuda veelgi rohkemate tudengiteni kui digi- ja sotsiaalmeedia turunduse kaudu. Plakatite osakaalu viisime siiski nii väikeseks kui võimalik ning eelistasime taaskasutatud paberit. 

Tihti on rohelisemad valikud kallimad – sellele saime kinnituse just trükiste puhul. Proovisime trükifirmadega läbi rääkida, ehk on neil soovi meie roheambitsioone toetada, kuid küsitud kohtadest saime negatiivsed vastused ja ei jäänud muud üle kui trükimahtu vähendada. Võti Tulevikku ajakirja vähendatud tiraaži tegime sel aastal 50% taaskasutatud paberkiust, kuid pool võitu on meie jaoks juba samm edasi. 

Võti Tulevikku üheks kujunduselemendiks on läbi aastate olnud sinised õhupallid, mida plaanisime kasutada ka sel korral, kuid otsisime ka neile jätkusuutlikumat alternatiivi. Esimesena jõudsime biolagunevate lateksõhupallideni, kuid nende tarne oli raskendatud. Nii jõudsime arusaamale, et ehk on see kujunduselement oma aja ära elanud ja tegelikult polegi õhupalle tarvis. Asendasime pallid renditud siniste kangastega, mis andsid ruumidele juurde uue ja põneva ilme. 

Ringo tagastusautomaat karjäärimessil

Lõpp hea, kõik hea  

Suurimaks murekohaks karjääriürituse rohelisuse osas olid kindlasti osalevad ettevõtted, hoolimata sellest, et ülikool ja korraldajad olid loonud hulga rohelisi eeldusi. Näiteks palusime ettevõtetel välja tuua nende kestlikud eesmärgid või rohevaldkonna tegevused, et kaardistada, kui palju selle peale mõeldakse ning milliseid rakendusi juba kasutatakse, ning roheteemad oleksid fookuses. Suur osa ettevõtteid seda ka tegi, kuid endiselt võis kõrvuti rohe-eesmärkidega näha nii pabertrükiseid kui ka õhupalle, mis kestlikele väärtustele sealsamas vastu rääkisid. Kindlasti peaksid ettevõtted tulevikus oma valikuid ja otsused paremini läbi mõtlema. Seda annab saavutada ka korraldajatena karmimaid reegleid seades, kuid ettevõtetele tuleks seda varakult juba teada anda, et selle mõttega harjumiseks ja muudatuste elluviimiseks jääks piisavalt aega. 

Kui alguses tundus, et kõik on keeruline, kestlikum üritus nõuab täiendavat pingutust, lihtsam on leida vabandusi kui asjaga tegeleda või kaaskorraldajad ei soosi rohepööret, siis tegelikult olid kõik raskused ning murekohad ületatavad. Oleme korraldajatega uhked, et astusime ülikooli toel väikese sammu rohelisema karjääriürituse osas ning saime olla kooli esimene suurem tudengite üritus, mis jälgis mitmeid roheprintsiipe.  

Tulevikus oleks kindlasti põnev oma süsinikujalajälge varasemaga võrrelda ja meie pingutuse mõju täpsemalt analüüsida. Järgmisel aastal on Võti Tulevikku uuel projektitiimil võimalik asi veelgi suurejoonelisemalt ning läbimõeldumalt ette võtta ning üheskoos rohelisema tuleviku suunas liikuda! 

Laeb infot...