Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli makromajanduse professor Karsten Staehr pälvis Mihhail Bronšteini  (23.01.1923–09.04.2022) nimelise majandusteaduste preemia, mis anti üle akadeemiku 100. sünniaastapäeval, 23. jaanuaril 2023.

Auhinna üleandmine

Karsten Staehr sai preemia uurimistsükli „Väikeste avatud majanduste majandusšokkide makroökonoomika“ eest. Kolm 2021. aastal avaldatud artiklit käsitlevad peamisi väljakutseid, millega väikesed avatud majandused silmitsi seisavad.  

"Ma olen väga tänulik Mihhail Bronšteini nimelise majandusteaduste preemia eest ja minu teadustöö tunnustamise eest Eesti Teaduste Akadeemia poolt. Preemia on eriline ka seetõttu, et Mihhail Bronštein emigreerus Eestisse nagu minagi ja töötas paljude samade teemade kallal nagu mina. Autasu heidab valgust ka makroökonoomika ja rahvusvahelise majanduse olulisusele, mõistmaks peamisi väljakutseid, millega Eesti ja teised Euroopa riigid vastamisi seisavad" sõnas Karsten Staehr.

"Tahaksin tänada oma kaasautoreid, kolleege ja doktorante nende hindamatu panuse eest minu teadustöösse. Ma olen saanud ka suurt tuge oma kahelt tööandjalt: Tallinna Tehnikaülikoolilt ja Eesti Pangalt," lisas Staehr.

Konkursi muudab tähelepanuväärseks Eesti majandusteaduse väärtustamine, mida tõestab ka asjaolu, et selle vastu oli suur huvi ning kahele väljaantavale preemiale esitati kokku 13 taotlust.

Mihhail Bronšteini majandusteaduste preemiatega tunnustatakse Eesti majandusteadlaste teoreetilisi arendusi ja nende edukaid rakendusi. Preemiate algataja ja finantseerija on akadeemik Mihhail Bronšteini perekond ning preemia suurus on 7500 eurot.

Kokkuvõtlikud ülevaated preemia pälvinud artiklitest on saadaval teaduste akadeemia veebilehel.

Laeb infot...