Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Geoloogiateenistuse projektijuht PhD Lauri Joosu tutvustab TalTechi geoseminaril fosforiidi ja kaasnevate maapõueressursside uuringute tulemusi ning edasisi perspektiive.

Eesti maapõues asuvad Euroopa ühed suurimad fosforiidi varud. Lisaks fosforile sisaldab Eesti fosforiit mitmeid haruldasi metalle, mis on kriitiliseks toormeks kõrgtehnoloogilisele tööstusele. Fosforiidiuuringuid juhib Eestis riiklik asutus – Eesti Geoloogiateenistus – kus on viimastel aastatel  digitaliseeritud kõik varasemate fosforiidiuuringute aruanded ja loodud andmebaas tuhandete puuraukude ning kümnete tuhandete keemiliste analüüside kohta. Vanade andmete valideerimiseks puuriti Virumaale ka uusi puurauke ning koostati Toolse ja Rakvere maardla maapõue ruumiline mudel. Ruumianalüüsi eesmärgiks oli leida perspektiivsed alad edasisteks detailuuringuteks, lähtudes geoloogilise varu suurusest ja kvaliteedist, asustustihedusest ning keskkonnamõjudest. Kolme piirkonna jaoks arvutati koostöös TalTech’i teadlastega kaevandamise ja rikastamise esialgsed ühikhinnad ning selgitati kaevandamise mõju põhjaveele. Saadud tulemuste põhjal otsustas vabariigi valitsus toetada fosforiidi uuringute jätkamist perioodil 2023–2025.

Täpsemalt kuuled sellest kõigest juba TalTechi geoseminaril 08.03.2023 kl 14.00 ruumis GEO-122 või Teamsi vahendusel SIIN.

fosforiit
Fosforiit

Laeb infot...