Tallinna Tehnikaülikool

2020. aasta on toonud kaasa kõigile täiesti uue olukorra, millega tahes-tahtmata peab kohanema. Oleme kogenud, kuidas viirus on ümber keeranud kogu maailma elukorralduse. Ega muud üle ei jää, kui nüüd tuleb kohaneda uue reaalsusega lähtuvalt uutest tingimustest.

Ökonomistid prognoosivad, milline saab olla majandus peale eriolukorra lõppemist. Tuleb endale aru anda, et ega majandus peale „seda“ kohe ei parane ega tõuse, tuleb arvestada raskemate aegadega, mis mõjutab paljusid peresid ja nende tulevikuplaane. Üheks nendest plaanidest võib nimetada ka õppimist, eelkõige kõrghariduse omandamist. Kõrgharidus ei ole vabariigis kohustuslik ning ülikooli minnakse õppima oma enda ambitsioonide või näiteks töökohase vajaduse tõttu.

Seega, kas peab üldse praegu, COVID-19 ajal, mõtlema õppimise peale? Ikka peab! Selleks on kaks varianti: tasemeõpe ja täiendõpe.

Tasemeõpe on traditsiooniline õppimine, mis tähendab  sisseastumist ülikooli ja vähemalt 3-aastast õppetööd. See on pikaajaline plaan ja vajab ressursse. Kahju, kui mõni noor peab neid plaane muutma, kui lapsevanemad ei ole võimelised saatma last ülikooli, vaid vastupidi peab otsima tööd, et pere toime tuleks. Siin tahaks ära märkida, et mõned vähesed kõrgkoolid pakuvad sessiooniõpet. Sessiooniõppe mõte on võimaldada töötavatel inimestel omandada kõrgharidus. Eriti  valdkondades, mis on täna ja homme suure potentsiaaliga ja mis annavad võimaluste rohket tulevikku. Järgmised klipid tutvustavad seda väga näitlikult, kelleks võib saada IT valdkonnas, keemias või masinaehituses.

Meie riiki nimetatakse e-riigiks ja paljusid toiminguid tõesti on võimalik teha kodust. Aastaid kasutatakse sisseastumise infosüsteemi (SAIS), kus esitatakse avaldused ja kinnitatakse oma valikut.

Uued teadmised koolituselt

Teiseks võimaluseks on täiendõpe, mis annab võimaluse kiiremas korras kohaneda tingitud olukorraga  ja vajadusel ümber kvalifitseeruda. See sobib täiskasvanutele, kellel on omandatud haridus ja amet. See sobib ka noortele, kellel küll haridust ja ametit veel pole, aga on võimalik omandada vajalikud oskused teatud töö tegemiseks, mida hetkel vajab tööturg. Sellest aastast Haridusministeeriumi ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel pakuvad tasuta täiendkoolitusi lisaks kutsekoolidele ka ülikoolid. Virumaa kolledžis saab täiendada end kokku 14 erineval koolitusel:

  • keemia,
  • IT ja programmeerimise,
  • automaatika,
  • energeetika ning
  • masinaehituse valdkonnas,  mis toimuvad eesti ja/või vene keeles ning on osalejatele täiesti tasuta.

Koolitustega on võimalik tutvuda ja ennast kirja panna kolledži veebilehel juba praegu.

Palju kursusi on IT-valdkonnas, mis ongi kõige populaarsem, nõutuim ja vajalikum valdkond. Eriti nüüd, kui kaugtöö on nii aktuaalne. Kursused kestavad 1 kuni 3 kuud, mis annab võimaluse kiiresti omandada teadmisi ja oskusi nt programmeerimises või arvutivõrkude administreerimises ning rakendada seda oma äris. Koolitustele on oodatud kõik huvilised, kuid rõhk on väike- ja keskmistel ettevõtetel.  

Kokkuvõtteks saab öelda, et vaatamata, kas tavaelu korralduses on tekkinud COVID-19 või mõni teine probleem, õppimist ei pea unustama. Seda saab teha erinevatel viisidel. Olgu selleks soov!

Laeb infot...