Tallinna Tehnikaülikool

Kaspar Kasepõld on TalTechi soojusenergeetika eriala vilistlane. 2020. aastal oleme temaga juba kohtunud – avatud uste päeval jagas ta oma kogemusi energiatehnoloogia instituudis õppimisest. Uurisime temalt nüüd, millist kasu on ta saanud magistrikraadi omandamisest.

Picture of Kaspar Kasepõld.

Milliseid võimalusi on magistriõpingud Sulle loonud?

Magistriõpingud on avanud mulle tööturul palju rohkem võimalusi ja pakkunud väga huvitavaid ning mitmekülgseid kogemusi. Esiteks tänu sellele, et magistrikraadi omandamisega on minu kvalifikatsioon tõusnud, olen töötanud oma eriala valdkonna edukaimates ettevõtetes. Teiseks olen omandanud väga head töökogemused. Nende seas sain näiteks Adven Eesti AS-is töötades läbi käia praktiliselt kõik tööstusettevõtted Eestis. Täna, töötades HeatConsult OÜs, tegelen suurimate projektidega Eestis kaugküttetorustiku projekteerimisel. 

Miks minna magistrisse õppima? 

Omandasin Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ja seejärel otsustasin jätkata oma haridusteed Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes. Pean tõdema, et TalTechis soojusenergeetikat õppides tajusin, et ülikool ja meie valdkonna ettevõtted on omavahel tugevalt seotud. Ülikool teeb tihedalt koostööd paljude suurettevõtetega ning samuti on TalTechi õppejõud tunnustatud oma valdkonna tippspetsialistid. See andis kindluse, et olen õppimas õiget asja ja tulevased tööandjad juba tunnevad inimesi, kes on meid välja koolitanud.

Milliseid soovitusi annaksid eriala valimiseks?

Minu soe soovitus on siduda valik alaga, milles sa ise tunned, et oled hea. Ei tasuks lasta end hirmutada sellest, mis ametikohad kohe sellega seostuvad põhjusel, et tegelikult on valikuvõimalus töötada erinevatel positsioonidel palju laiem, kui esialgu arvata võib. Enda näite puhul - olen täna insener ning võiks arvata, et insener vaid projekteerib või ehitab ehitusplatsil. Täna töötan hoopis projekteerimise projektijuhina, mis tegelikult on peamiselt seotud tööprotsesside ja inimeste juhtimisega, kuid seal juures on insenerikutse nõutud. 

Kuidas planeerisid oma aega ning jaotasid seda õpingute ja töötamise vahel?

Enda kogemuse põhjal võin öelda, et õnneks leidub täna tööandjaid, kes võimaldavad kas osalist tööaega või paindliku töögraafikut. Lisaks tean ka, et magistriõppe puhul arvestab ülikool loengute planeerimisel sellega ja püüab tunniplaani koostada nii, et toetada töötavatel üliõpilastel tööl käimist. Mina sain omal ajal suurepäraselt hakkama töö ja koolis käimise aja jagamisega. Kahtlemata oli mul vaba aega vähem kui ainult tööl käies, kuid sellele tagasi vaadates olen veendunud, et see oli seda pingutust väärt. Lisaks õppisin kooli kõrvalt tööl käies enda aega ja tegevusi paremini planeerima ning neid prioritiseerima.

Nimeta üks asi, mida sa enne magistriõppesse tulemist ei teadnud.

Asju mida välja tuua on palju – mõistagi baasteadmised, mis on eelduseks oma erialal töötamiseks. Lisaks tooksin välja tudengitele suunatud ülikooli poolt korraldatud ekskursioonid, millest tavainimestel osa saada pole võimalik.

Oled omandanud või peagi omandamas kõrgharidust? Kas soovid minna edasi õppima, aga ei tea veel täpselt, mida ja kuidas seda teha saaks? Vaata TalTechi uuendatud õppekavasid teejuht.taltech.ee. Iga õppeprogrammi kirjelduse lõpus on ka programmijuhi kontaktid ja võite oma küsimused e-kirjaga programmijuhtidele saata.

Laeb infot...