Tallinna Tehnikaülikool

Maksu- ja Tolliamet (MTA) ning igapäevaselt ameti strateegilise analüüsi valdkonna peaspetsialistina töötav tööstusdoktorant Kerli Onno otsivad uurimisprojektis vastust küsimusele, kuidas avalik sektor aina andmestuvas ühiskonnas toimima ja muutuma peaks.

Kerli Onno

Doktoritöös soovitakse saada teada, kuidas avaliku sektori asutuste andmetega seotud võimekused aitavad neid asutusi paremini juhtida. Seda nii ümbritseva keskkonna paremaks tajumiseks, muutuste elluviimiseks kui ka organisatsiooni protsesside ümberkujundamiseks viisil, mis pakuks pikaajalist väärtust ühiskonnale ja sihtrühmadele.

Kitsamalt loob valmiv teadustöö MTA-le praktilist teadmist, kuidas tegutseda innovaatiliselt, julgelt ja teadmistepõhiselt, mis käib kaasas MTA tavapärasest kõrgema ambitsiooni ja uutmoodi mõtlemise valmidusega. Doktoritöö loob MTA-le suuna muutuste elluviimiseks, mis aitab ametil pakkuda avalikku väärtust ja täita parimal viisil oma rolli Eesti ühiskonnas.

“Olen kogu oma varasema tööelu käigus otsinud võimalusi, kuidas huvitavatesse teemadesse süvitsi sisse minna. MTA-s olen leidnud enda jaoks põneva tööalase väljakutse, mis igapäevaselt silma särama paneb ning tundsin soovi sellega tegeleda rohkem kui tavapärane tööelu võimaldab,“ jagas Kerli Onno tööstusdoktorantuuri projekti käivitamise tagamaid.

„Teadustöö tegemine praktilise kogemuse kõrvalt aitab tavapärasest enam näha n-ö suurt pilti, oma igapäevaseid tegevusi konteksti panna ja leida vastust väärtuspõhisele küsimusele "Miks me midagi teeme?,“ lisas Onno.

Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe viis, mis põhineb ettevõtte või asutuse initsiatiivil teadus- ja arendusalaseks koostööks asutuse, doktorandi ja ülikooli vahel. See võimaldab ettevõtetel ja asutustel kaasata ülikooli akadeemilisi kompetentse nende jaoks olulise uurimisprobleemi lahendamisel; doktorandil töötada samaaegselt asutuses ning omandada doktorikraadi teemal, mis on seotud tema tööandja teadus-, arendustöö või innovatsiooniga ning ülikoolil olla partneriks Eesti avaliku halduse väljakutsete lahendamisel.

Tunned huvi avaliku halduse valdkonnas tööstusdoktorantuuriprojekti käivitamise vastu?
Võta ühendust avaliku halduse doktoriõppe programmijuhi professor Ringa Raudlaga: ringa.raudla@taltech.ee

Laeb infot...