Tallinna Tehnikaülikool

Ericsson Eestis Test Development insenerina töötav Kertu Pikk alustas õpinguid TalTechi elektroonika ja telekommunikatsiooni bakalaureuseõppes ja lõpetas magistriõppe elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate erialal. Ta usub, et ülikool annab tugeva baasi noore inseneri karjääriks ja soovitab kõigil õpingute ajal praktiseerida erialaste ettevõtete juures, et leida see kõige südamelähedasem suund.

Picture of Kertu Pikk.

Miks otsustasid omal ajal just TalTechis õppimise kasuks? Miks valisid just selle eriala?

Mul oli gümnaasiumis väga lahe füüsika õpetaja, kes oskas eluliste näidetega füüsika õppimise väga põnevaks muuta. Nii otsustasingi juba gümnaasiumis, et tahan õppida tehnilist eriala. Sirvides gümnaasiumiõpilasena erinevaid ülikoole, leidsin, et just tehnikaülikool pakub kõige põnevamaid tehnilisi erialasid ning uurides lähemalt IT-teaduskonna erialasid, pakkus just elektroonika ja telekommunikatsiooni eriala mulle kõige rohkem huvi. Antud eriala tundus väga väljakutsuv ning kuna ma olen väga võistlushimuline inimene ning mulle meeldivad väljakutsed, oligi mu otsus päris kiiresti tehtud.

Õpingud TalTechis on andnud mulle teoreetilised teadmised, akadeemilise väljendusoskuse, põhiteadmised tehnilistest projektidest ja oskuse püstitatud eesmärke saavutada.

Millistes lahedates projektides said õppimise ajal kaasa lüüa ja mis need Sulle andsid?

Mina osalesin tudengielus päris aktiivselt. Olin tehnikaülikooli tarkvararendusklubi Lapikud ja tehnikaülikooli Üliõpilasesinduse liige. Lapikutes tegin kaasa erinevates IT-projektides ja tudengitele suunatud tehnoloogia ürituste korraldamises. Üliõpilasesinduses olin eesistuja ning IT-teaduskonna tudengite esindaja Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogus. Minu jaoks kõige lahedam ja põnevam projekt, kus ma kaasa lõin, oli LAPhack, mis on tudengite häkkimise võistlus. Aktiivselt tudengielus kaasa löömine arendas minu väljendus- ja juhtimisoskusi, mis on mulle praegusel töökohal suureks eeliseks.

Miks võiksid noored Sinu eriala valida?

Ma usun, et minu eriala annab oskuseid erinevates valdkondades nagu elektroonika, telekommunikatsioon ja programmeerimine (IT). Kuna see hõlmab tehnilise eriala mitut aspekti, on see suurepärane valik, sest tulevikus on karjäärivõimalused väga mitmekülgsed. Sa võid tööle asuda just selle valdkonnas, mis sulle kõige südamelähedasem on.

Ülikoolis õppimine on oluline aspekt noore inseneri karjääris, kuid mina soovitan igal võimalusel noortel juba alates esimest kursusest töötada praktikandina erinevates erialastes ettevõtetes, sest see annab palju praktilist kogemust ning arusaama, millele ülikooli õpingute ajal keskenduda. Ühtlasi aitab see välja selgitada, mis on just Sinule sobiv suund tulevikuks.

Kellena Sa praegu Ericssonis töötad? Kas ja millist kasu on Sinu tänases töös õpingutest saadud teadmistest ja praktilistest kogemustest?

Töötan hetkel Ericsson Eesti AS-is Test Development inseneri ja tiimi juhina. Minu tiim tegeleb raadio toodete (LTE, 5G) testimiseks mõeldud riistvara arendamisega ning raadio toodete verifitseerimisega. Kõige rohkem on mul kasu olnud teoreetilistest teadmistest ja oskustest toime tulla erinevate probleemide lahendamisega igapäevases töös.

Kui Sulle tundub, et ka Sina tahad omandada hariduse tulevikuerialal, siis tutvu õppekavagadega lähemalt:

Laeb infot...