Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor Kirsti Rumma juhendatud Kelly Paabuti magistritöö pälvis haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil magistritööde kategoorias II preemia

13. mail toimunud haridusteaduste konverentsil “Uuringud koolist ja lasteaiast – kas teadlastele või praktikutele?” anti üle seekordsed haridusteaduslike tööde konkursi preemiad. 32. korda toimunud konkursile esitati 53 tööd, mille teemad ja sihtrühmad katsid pea kogu haridusmaastiku – väikelastest kuni põhikooli-, kutse- ja kõrgkoolide ning täiskasvanud õppijateni välja. Tööde teaduslik tase oli kõrge ning teemade ring mitmekülgne. Kesksel kohal olid lisaks õpilastele õpetajad ja õpetajaks õppijad. Mitmed tööd käsitlesid digipädevusi, tehnoloogia omaksvõttu koolides kui õpilaste tekstimõistmist või hoiakuid.

Magistritööde kategoorias II preemiaga pärjati Kelly Paabuti (TLÜ) uurimus „Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus“. Mida paremini mõistetakse õpilaste uskumusi, seda tõhusamalt saab neid juhendada. Töös antakse ka suuniseid õpilaste matemaatikahuvi tõstmiseks.

Auhinnatud magistritööga võimalik tutvuda siin: ETIS - Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest gümnaasiumiastme lõpus  

Konkursist saate lähemalt lugeda siit: Selgusid aasta parimad haridusteaduslikud uurimistööd - Eesti Teadusagentuur (etag.ee)

Laeb infot...