Tallinna Tehnikaülikool
Arvutusmudel uudsete kokkupõrkekindlate laevakonstruktsioonide arendamiseks
PSG526
1. jaanuar 2020 — 31. detsember 2020

Projekti eesmärk on tõsta meretranspordi ohutust arendades välja uusi kokkupõrkekindlaid laevakere konstruktsioonilahendusi, mis põhinevad kõrgtugevate ja tavateraste kombinatsioonil.

Konstruktsioonid disainitakse kasutades matemaatilise optimeerimise ja masinõppe algoritme. Arendatavad konstruktsioonid on kergemad, võtavad vähem väärtuslikku ruumi laevakeres, kuid samas hajutavad laevade kokkupõrke või karilesõidu korral deformatsioonienergiat paremini kui tavalahendused.

Uute konstruktsioonide loomise eelduseks on arendatav arvutusmeetod, mis võimaldab täpsemalt ja kiiremini modelleerida laevaekere vigastuse ulatust ning hinnata vedeliku voolu läbi tekkinud vigastuse.

Praegused meetodid ei ole vigastuse korral laeva uppumatuse määramiseks piisavalt täpsed. See on ülimalt tähtis, arvestades, et kokkupõrke, karilesõidu ja kontakti tõttu tekkinud üleujutused on jätkuvalt kõige suurem risk (reisilaevadel kuni 90% riskidest).

Uus arvutusmudel lubab täpsemalt hallata ka uute energiaallikatega seotud riske. Energiaallikad nagu LNG või laevaakud võivad õnnetuse korral süttida, plahvatada ja põleda kõrgetel temperatuuridel.

Projekt panustab otseselt järjest karmimate rahvusvaheliste nõuete (EL ja IMO) täitmisse, mille eesmärgiks on muuta meretransport energiatõhusamaks, kid samas tõsta ka turvalisust.

Eesmärk: meretranspordi ohutuse tõstmine uute kokkupõrkekindlate laevakonstruktsioonidega.

Maksumus

  • Kogumaksumus: 104 500 €

  • Personaalse uurimistoetuse stardigrant

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Laeb infot...