Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledžis valmis keemiatehnoloogia erialakeele kogumik koos õpetajaraamatuga ning Eesti Keele Instituudi Ekilexi sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi sisestati 30 keemiamõistet ja definitsiooni.   

Erialakeele kogumikus käsitletakse teemadest aine ehitust ja füüsikalisi omadusi, keemilisi protsesse ja hüdrodünaamikat, alateemadena sealjuures põhimõisteid ja vedeliku omadusi, põlevkivi ja keemilis-tehnoloogilist protsessi. Igas peatükis on temaatiline tekst, mille omandamist toetavad lugemiseelsed ja –järgsed ülesanded. Iga teema võimaldab harjutada rääkimist, küsimuste moodustamist ja neile vastamist. Õppija koostab küsimusi ja lauseid, õpib mõttekaarte koostades looma seoseid, arendab suulise erialakeele väljendusoskust paarisvestluses, täidab lünkharjutusi ning isiklikku sõnastikku.

Tegemist on lõimitud aine- ja erialakeele õppe teksti- ja terminikogumikuga, mille õppija eesti keele tase peaks olema vähemalt B1. Kogumiku juurde kuulub õpetajaraamat.

„Soovitame kogumikku kõikidele, kes tahavad täiendada oma teadmiseid keemiatehnoloogia valdkonnas, omandada uusi termineid ja definitsioone. Loodame, et see saab olema oluline õppematerjal üldhariduskoolide keemiatundides, aga ka erinevate ülikoolide keemiakursustel,“ selgitas Virumaa kolledži eesti keele lektor ja humanitaarainete töörühma juht Ingrid Prees.

Kogumiku lõpus olevad terminid koos mõistekirjetega on sisestatud Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex. Teiste seas lisati sellised sõnad nagu molaalsus ja molaarsus, adhesioonijõud, geomeetriline ehk kõrgussurve ja titrant. Sisestatud sõnad on pärit kogumiku tekstidest, mille teemasid ja termineid eestikeelses erialakirjanduses ei olnud, kuid neid käsitletakse TalTech Virumaa kolledži keemiatehnoloogia eriala tundides.

„Terminitööd tuleb teha mõistepõhiselt. Kasutasime Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi ja mõistekirje kontrollnimekirja ning lisasime definitsioonid,“ selgitas TalTech Virumaa kolledži keemiatehnoloogia õppekava programmijuht ja lektor Antonina Zguro.

Kogumik ja õpetajaraamat on alla laetavad SIIT: KEEMIATEHNOLOOGIA ERIALAKEELE KOGUMIK ja ÕPETAJARAAMAT

Kogumiku ja õpetajaraamatu koostasid Virumaa kolledži humanitaarainete ning keemiatehnoloogia ja kütuste tehnoloogia töörühm. Kogumiku valmimist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu.

Lisainfo: Ingrid Prees, 515 3810, ingrid.prees@taltech.ee

Laeb infot...