Tallinna Tehnikaülikool

Alates märtsist alustab TalTech Virumaa kolledž tasuta täiskasvanutele suunatud kokku 17 erineva täienduskoolituste pakkumist keemia, programmeerimise, automaatika, energeetika ja masinaehituse valdkonnas.

Koolitused toimuvad Kohtla-Järvel kolledžis eesti või vene keeles ja on osalejatele tasuta. Esimesed koolitused toimuvad märtsikuus veebipõhiselt. Koolituste nimekirjas on näiteks tööstuslike robotite programmeerimine, masinõpe, tehnoloogiliste  protsesside juhtimine, andmete visualiseerimine ja analüüs, arvutijoonestamine ja tehniline modelleerimine, konstruktsioonide ja mehhanismide tugevusanalüüs. Kursustele on oodatud kõik huvilised, sealhulgas ettevõtete töötajad. Sihtrühma ei kuulu aga riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud, tasemeõppes õppijad ja õpetajad.

„Anname võimaluse kiiresti muutuvas töökeskkonnas valmistuda ümber- ja täiendõppe kaudu plaaniks B, et olla valmis töötamiseks mõnel teisel huvipakkuval erialal,“ selgitas koolituste korraldamise vajadust Virumaa kolledži taseme- ja täiendõppe peaspetsialist Katrin Kruut.

Koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavates rakenduskõrgkoolides ja avalik-õiguslikes ülikoolides Euroopa Sotsiaalfondi „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ raames.

Tehnikaülikooli Virumaa kolledži koolituste nimekiri ja registreerimine: https://www.taltech.ee/virumaa/tasuta-koolitused

Lisainfo: Katrin Kruut, taseme- ja täiendõppe peaspetsialist, tel 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

Laeb infot...