Tallinna Tehnikaülikool

Kolledžite suvepäevad hoiavad Eesti ülikoolide regionaalsed kolledžid tihedas koostöös.

12.–13.08. osales Virumaa Kolledž koos seitsme teise piirkondliku kolledži, akadeemia ja keskusega Roosta puhkekülas Läänemaal kolledžite suve­päevadel pealkirjaga „Siin te olete juba olnud“. Pealkiri viitas sellele, et viie aasta eest olid suvepäevad samas kohas. Lõõgastuse ja meelelahutuse kõrval said kohalikud struktuuriüksused end koolitada, arendada koos­töövaimu ja seada ühiseid sihte.

Tekst: TalTech Virumaa Kolledži ettevõtlusjuht Raili Kuusik

Kolledžite suvepäevade eesmärk on tagada kolledžite omavahelise koostöö toimimine. Võimalik on üheskoos arutada õppetöö ning teadus- ja arendustöö tugevusi, nõrkusi, ohte ja võimalusi. Väga hea meelega arutatakse ka tulevikuplaane, sest sageli on koos lihtsam end haridusmaastikul kuuldavaks ja nähtavaks teha.

Suvepäevadel osalesid TalTechi Virumaa Kolledži, EMERA Kuressaare Keskuse, Tartu Kolledži, IT Kolledži, TLÜ Haapsalu Kolledži, TÜ Pärnu Kolledži, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Narva Kolledži töötajad, kokku ligi 90 inimest.

Avamise järel kuulasime huvitavat ettekannet meediast kui kahe teraga mõõgast. Saime teada, millist rolli mängib meedia meie igapäevases elus, sh töös. Kas ja kui palju me meediat kasutame, kas see on kasulik või kahjulik? Hetkeks tekkis tunne, et oleme väga väikesed, sest tänu meedia mõjujõule on meie kõikidega võimalik manipuleerida, olgu selleks siis ilmateade, kauba reklaam või hoopis libauudis. Pani mõtlema?

Pärast kerget pausi algasid mõõduvõtmised mitmesugustes nuputamisülesannetes ning meeskondlikult tuli üks pikk nael puupaku sisse taguda, kusjuures luges täpsus, sest iga meeskonnaliige sai järgemööda ainult korra lüüa. Virumaa Kolledži meeskond oli parim! Eriti vingeks kujunes aga playbox, kus igal osaleval ülikoolil/kolledžil tuli ette kanda muusikapala. Meie õnn – saime Anne Veski loo „Roosiaia kuninganna“ ja kandsime selle laval esimesena ette. Virumaa Kolledžit esindasid kuninganna Karle ja rüütel Annely. Põnevad ettekanded olid ka teistel: kõlas „Karumõmmi unelaul“, „Mutionu pidu“, lugu AC/DC repertuaarist jne. Naeru jagus igale suule ja silmapaarile.

Õhtu möödus meeldivas seltskonnas mitmeid teemasid arutades, vahepeal tantsides ja huvitavaid ülesandeid lahendades. Teise päeva hommikul tuli ühe lausega kirja panna kolledži visioon aastaks 2035. Virumaa visiooniks sai: „Igale kolledžile oma ülikool!“, mis võeti ka teiste kolledžite poolt suure toetusega vastu.

Suvepäevad lõpetas osalejate tänamine ja kingituste üleandmine. Meie poolt oli kõikidele kolledžitele/keskustele motivatsioonikingituseks hammasratas üksuse nime ja logoga, mis tuleb igal järgmisel suvepäeval kinnitada vastavale alusele. Kõik hammasrattad on siis omavahel ühenduses ning tõmbavad üksteist liikuma, vastastikku toetades ja mõjutades. Loodame, et järgnevatelt suvepäevadelt ei puudu sellest komplektist ükski hammasratas ja loodetavasti tuleb neid juurdegi! ■

Laeb infot...