Tallinna Tehnikaülikool

Anu Masso Ragnar Nurkse, Anna-Maria Osula tarkvarateaduse ja Jaan Raik arvutisüsteemide instituudist lähevad teaduslähetusse Stanfordi Ülikooli.

Jaan Raik, Anna-Maria Osula, Anu Masso

Anu Masso keskendub andmemigratsiooni uurimisraamistiku arendamisele – andmetehnoloogiate liikumisele üle (riigi)piiride ja sellega seotud võimalikele muutustele valitsemises ja ühiskonnas. Professor Masso selgitab: „Andmemigratsiooni näiteks on tehisintellekti lahendus Ubenwa, mis on arendatud Kanadas, tuginedes Mehhikos kogutud andmetele ning hetkel rakendatakse Nigeerias eesmärgiga ennetada vastsündinute hingamispuudulikkust.“

Masso uurimistöö soovib leida vastuseid küsimustele: millised muutused valitsemises on vajalikud, et andmetehnoloogiate ümberpaigutamine oleks võimalik, millised transformatsioonid toimuvad ühiskondades, kui selline ümberpaigutamine õnnestub või vastupidi, ebaõnnestub?

Anna-Maria Osula uurib küberdiplomaatiat. Teema on väga aktuaalne, sest käsitleb tänases keerulises julgeolekuolukorras küberdiplomaatia erinevaid tahkusid, mis on suunatud konfliktide ennetamisele ning riikide rahumeelsele koostööle. Erinevates riikidevahelistes koostööprotsessides ÜRO tasandil (nt Group of Governmental Experts ja Open-Ended Working Group) on selgelt näha erasektori huvi kübernomide kujundamise vastu. Osula analüüsib erasektori aktiivsust ning probleeme kübernormide arendamisel ning uurib, mil määral mõjutab erasektori suur roll arusaama traditsioonilisest diplomaatiast. 

Jaan Raiki eesmärgiks on teha uurimistööd kiipide turvalisuses. Tal on koostöös Stanfordi elektroonikainstituudiga plaanis välja töötada uudsed andmelekke monitorid kiipidele. Töö keskendub just uutele kiibitehnoloogiatele ja -arhitektuuridele. Samuti on plaan luua koostöökontaktid Stanfordi inimkeskse tehisintellekti instituudiga. Jaan Raiki lähetuse teema on eriti aktuaalne seoses jätkuva kiibikriisiga, mis on tingitud tootmise koondumisest Aasia riikidesse.

Lähetused saavad võimalikuks tänu TalTechi, Stanfordi Ülikooli ja Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse koostööleppele, mille eesmärgiks on anda TalTechi teadlaste kasutusse Stanfordi ülikooli akadeemilisi teadmisi ja kogukonda ning võrgustikke. Uurimisvaldkondadeks on IKT, digitaalne ühiskond ja majandus, küberuuringud, turvalisus, arukas valitsemine ning tehnoloogia ja usaldus.

TalTechi teadlasi võõrustab Stanfordi Ülikooli raamatukogu Balti uuringute programm ning Freeman-Spogli instituudi küberpoliitika keskuse geopoliitika, tehnoloogia ja valitsemise programm. Tehnikaülikooli teadlased saavad osaleda Stanfordi Ülikooli õppe- ja teadustegevuses, erinevate keskuste IKT, sotsiaalmeedia ja digitaalse poliitika programmide ning tehisintellektiga seotud uuringutes, mida arendatakse nt Stanfordi inimkeskse tehisintellekti instituudi juures, samuti on kaasatud elektrotehnika osakond ning arvutiteaduse osakond riistvara turvalisuse alal.

Lähetuse pikkus on 2-6 kuud ning toetuse maht on kuni 50 000 dollarit.

Uus The Global Digital Governance Fellowship’i taotlusvoor avatakse juba 2022. aasta II pooles, konkursil saavad osaleda tehnikaülikooliga seotud doktorikraadiga teadlased.

Laeb infot...