Tallinna Tehnikaülikool

Kas teadsid, et algselt oli plaanis kolm erinevat Mektoryt? Prorektor, Mektory direktor Mati Lukas kirjutab, kuidas kolme asemel sündis üks, aga see-eest võimas Mektory.

Mektory direktor, prorektor Mati Lukas | Fotod: TalTech

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusel MEKTORY täitus 12. novembril kuus tegevusaastat, sünnipäeva peeti 2. detsembril. Ehkki Mektory on ise üsna suupärane nimi, on see tegelikult akronüüm pikemast nimest: Modern Estonian Knowledge Transfer Organisation for You.

Idee luua Tallinna Tehnikaülikooli interdistsiplinaarne innovatsioonikeskus, kus eri valdkondade ja riikide üliõpilased, teadlased ja ettevõtted teeksid ühiseid projekte, sündis aastatel 2010–2011. Algselt oli plaanis luua kolm omavahel sidustatud Mektoryt: ärimudelite, mobiilsete teenuste ja meedia ning disaini ja tootearenduse jaoks.

2011. aastal otsustati alustada disaini ja tootearenduse Mektory piloteerimisega. Selleks sõlmisid koostöölepingu Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkool ning sihtasutuselt Archimedes taotleti alameetmest „Kõrgkooli innovatsioon“ toetust 144 000 eurot eesmärgiga käivitada innovatsioonikeskus 2013. aastal. See oli tõeline avaliku ja erasektori partnerluse ehk PPP – projekti edulugu, millesse panustasid nii riik, ülikool kui ka ettevõtted. Lühikese ajaga käivitati 5 innovatsiooniprojekti, kaasati 16 koostööpartnerit eraettevõtjatest kuni välissaatkondadeni. Mektory eesmärgiks seati uute ettevõtete loomine, rakendusuuringud, prototüüpide loomine ja tootearendus, uute disainilahenduste väljatöötamine ning praktiliste eksperimentide ja katsete läbiviimine. Eeskujuks võeti Aalto ülikooli „Aalto Design Factory“, aga ka MITi, Stanfordi, Lancasteri, Liverpooli, Manchesteri jt ülikoolide innovatsioonikeskused.

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory avati endises IT-majas Raja 15 aadressil
12. novembril 2013.

Picture of two students in Mektory.

 Keerukas ärimudel

Planeeritud isemajandav ärimudel, mis arvestas tuludega projektidest, ettevõtluslepingutest, sponsorlusest, koolitustest, rendist ja ülikooli eelarvest, siiski nii kiiresti ei käivitunud. Põhjused olid erinevad: rendipinda oli vähe, teenuste väljatöötamine oli aja- ja töömahukas, müügivõimekus väike, sponsortulud ebaregulaarsed, samas püsikulud, tegevus-, arendus- ja remondikulud suhteliselt suured, mistõttu Mektory jätkusuutlikkuse tagas eelkõige ülikool eelarvelistest vahenditest.

Samas pole idee Mektory isemajandavast tegutsemisest kuhugi kadunud. Kuue aastaga on kontseptsioon muutunud elulähedasemaks, ülikooli ja ettevõtete vajadustele paremini vastavaks. Teenuste valik, kvaliteet ja hind on muutunud konkurentsivõimelisemaks.

Kolme Mektory asemel räägime ühest, millel on kolm põhifunktsiooni: olla ülikooli innovatsiooni-, koostöö- ja demoala. Nende funktsioonide täitmiseks oleme loonud omavahel hästi sidustatud struktuuri.

Ettevõtjate ja teadlaste kokkuviimine, uute ettevõtete loomisele kaasaaitamine, ettevõtluse ökosüsteemi kujundamine, rahastamisvõimaluste nõustamine, teadmuse kommertsialiseerimine, õiguskaitse ja intellektuaalse omandi haldamine ning interdistsiplinaarse koostöö soodustamine on Mektory Tehnoloogiasiirde keskuse ülesanne. Üliõpilaste kaasamise eest hoolitseb Uus­ettevõtluskeskus, mis korraldab uute äriideede leidmiseks häkatone ning toetab iduettevõtete loomist. Ülikooli järelkasvu eest hoolitseb Tehnoloogiakool, mis pakub igas vanuses lastele tehnika- ja tehnoloogiaalaseid tegevusi. Uute tegevustena oleme Mektorysse toonud Konverentsikeskuse, mis pakub täisteenust nii rahvusvaheliste teaduskonverentside kui ka ülikooli ürituste korraldamisel, ning Vilistlaskeskuse, mis hoiab ja arendab koostööd vilistlastega.

Mektoryt külastab aastas 50–70 tuhat inimest. Siin korraldatakse kohtumisi, seminare, koolitusi, konverentse, häkatone ja näituseid. See on ka põhjus, miks soovime just siin esitleda TalTechi edulugusid ning tutvustada uusi projekte ja ideid.

Uued arengud

Picture of one of Mektory's hall.

 2019. aasta oli mitmes mõttes pöördeline. Muutus Mektory väline kuvand: disainisime fassaadi ülikooli värvidesse, uuendasime fuajee, lõime poe- ja demoalad. Mektory saal sai Eestis ainulaadse 270-kraadise ScreenX ekraani, tudengitele lõime uue koostööala Innovation HUB, uuendasime e-riigi laborit ja USA Educationi ruume. Uute seminariruumidena lõime Chinese Gardeni ning Playtecki koostööala.

Veelgi olulisemad on aga kontseptuaalsed muutused. Soovime rohkem algatada ja osaleda ülikooli edulugudes ning seeläbi kaasata ka rohkem üliõpilasi, soovime rohkem olla teadlastele abiks leiutiste kommertsialiseerimisel, soovime rohkem kaasata ettevõtteid ülikooli arengusse ning anda oma panuse ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni. Meie tänane potentsiaal võimaldab meil märksa aktiivsemalt osaleda rahvusvahelistes projektides ning olla partneriks suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele.

Algava aasta suurimateks ettevõtmisteks on kindlasti 0-korruse avamine üliõpilastele 24/7 projektitööks, ettevõtlusõppeks ja prototüüpide loomiseks, virtuaalreaalsuse keskuse avamine, droonide võistlusraja ehitamine, kaasaegsete turvalahenduste kasutuselevõtmine ning isetasuva ärimudeli loomine. Kas see on reaalne? Oleme oma arengus jõudnud staadiumisse, kus meie teenuste valik ja kvaliteet lubab olla optimistlik – me saame sellega hakkama!

Tulge vaadake, kuidas Mektory muutub! ■ 

Mektory maja pimedas

Laeb infot...