Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool kutsus koostöös Tehnopol Startup Inkubaatori, Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni ja Startup Estoniaga ellu süvatehnoloogia fookusega ürituste sarja nimega Deeptech Sandbox. Projekt on nüüdseks lõppemas ning ettekannete materjalid on kõigile huvilistele tutvumiseks avalikud.

Sandbox

Üritused korraldati eesmärgiga panustada Eesti süvatehnoloogia ökosüsteemi arengusse. Selleks kutsuti kohale valdkonna eksperdid mitmetest Euroopa tippkeskustest (Taani Tehnikaülikoolist, Cambridge’i ülikoolist ja Eindhoveni tehnikaülikoolist), et nad oma kogemusi jagaksid.

Rahvusvaheliste praktikate näidetel ning osalejate aruteludest kogutud sisendile tuginedes luuakse strateegiline tegevusplaan (White paper) Eesti süvatehnoloogia ökosüsteemi arendamiseks. 

Üritustest said osa võtta idufirmade ja spin-off’ide esindajad, investorid, ülikoolide esindajad, teadmussiirde ja IP eksperdid, tugiorganisatsioonid (teaduspargid, fondid, kiirendid), riigi esindajad jt huvilised.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Huvilised saavad tutvuda ettekannetega:

Laeb infot...