Tallinna Tehnikaülikool

Äsja lõppenud kaitsmisperioodil sai tuule tiibadesse esimene kombineeritud juhendamise lend. Selle 39 lõpetajat osalesid Tallinna Tehnikaülikooli poolt toetatud ning Laivi Laidroo juhitud õppearenduse pilootprojektis, mille eesmärgiks oli kombineerida traditsioonilist üks-ühele juhendamist grupijuhendamisega ärinduse bakalaureuse õppekava ärirahanduse peaerialal.

Juhendamise pilootprojektis osalejad
Pilootprojektis osalenud lõpetajad ja juhendajad

Esmased tulemused on paljulubavad. Üks lõpetajatest märkis: „Mulle meeldis lähenemine, kus ühe temaatika või metoodika kasutajad sattusid sama juhendaja juurde. See võttis vähemaks pinget ise iga hinna eest juhendaja leida ja annab võimaluse õpilastel üksteisele toeks olla."

Projekti 1. faasis saavutati eesmärk, et kevadsemestri alguses lõpetamist planeerinud üliõpilasest jõuaks lõpetamiseni varasema 55% asemel 65%. Ühtlasi oli märgata muudatuste taustal kaitsmiseks esitatud lõputööde kvaliteedi paranemist. Kuna ellu viidud muudatused olid suured ning need muutsid oluliselt nii üliõpilaste kui juhendajate tegutsemispraktikat, ei olnud esmased ootused väga kõrged. Siiski suutsid kaks gruppi üheksast jõuda täies koosseisus eduka lõpetamiseni. Seejuures neist Kristjan Liivamäe juhendatud seitsmeliikmeline üliõpilaste grupp jõudis oma grupiliidri Helena Elsteri tõhusal eestvedamisel üliõpilaste poolse isejuhtimiseni. Sellise üksteise toetamise ja koostöise toimetamise tasemeni jõudmine on saavutus omaette ning selle kordamine saab olema tõsine väljakutse järgmistel semestritel.

Oluline on märkida, et tehtud muudatustes leidsid positiivset ka need, kes ise sel semestril lõputööd valmis ei saanud: „Kiidan heaks, et on tehtud selline tugisüsteem, mis tegelikult aitab palju kaasa. Ilma selleta ei jõuaks paljud edasi ja kukkusid veel varem reelt maha. Mulle tundub, et selline formaat on igati toetav ja seda tasub jätkata.“ Sügissemestril jätkub pilootprojekti teine faas, mis võimaldab näha kuivõrd suur osa kevadel protsessi pooleli jätnutest suudab lõpuni jõuda sügissemestril.

Laeb infot...