Tallinna Tehnikaülikool

12. jaanuaril sai tuule tiibadesse teine kombineeritud juhendamise lend. Selle 12 talvist lõpetajat osalesid Tallinna Tehnikaülikooli poolt toetatud ning Laivi Laidroo juhitud õppearenduse pilootprojektis, mille eesmärgiks oli kombineerida traditsioonilist üks-ühele juhendamist grupijuhendamisega ärinduse bakalaureuseõppekava ärirahanduse peaerialal.

Tudengid ja juhendajad
Grupijuhendamise lõpp

Projekti senised tulemused on paljulubavad. Projekti 1. faasis (kevadel 2022) saavutati eesmärk, et kevadsemestri alguses lõpetamist planeerinud üliõpilastest jõuaks lõpetamiseni varasema 55% asemel 65%. Projekti 2. faasis (sügisel 2022) saavutati eesmärk, et sügissemestri alguses lõpetamist planeerinud üliõpilastest jõuaks lõpetamiseni varasema 27% asemel 45%. Lisaks lõpetamise määra tõusule on projekti raames ilmnenud positiivne mõju lõputööde kvaliteedile.

Nii mõnedki lõputöö kirjutajad hakkasid hindama võimalust grupikohtumisele kohale minna ning end paremini lõputöö lainele saada. Nagu tunnistas üks sel talvel lõpuni jõudnu: „… ma oleks lõpetamist veel semestri jagu edasi lükanud kui grupikohtumisi ei oleks, ma üldse ei välistaks seda“. Suurima takistusena lõputöö valmimisel on projekti käigus nii lõpetajate kui lõpetamiseni mittejõudnute seas ilmnenud töö ja muude tegevuste kõrvalt aja leidmine. Seda tajus takistusena nii lõputöö kirjutamist alustades kui selle lõpetamise hetkel 80% lõpuni jõudnutest. Kuigi lõputöö kirjutamise lõpetamise edasilükkajate seas mainiti veidi olulisemate takistavate teguritena nii teema leidmist kui motivatsiooniprobleeme, oli ka nende puhul ajapuudus enam kui pooltele takistuseks.

Projekti kokkuvõtete tegemine alles käib, kuid lähemalt on võimalik projektiga seonduva kohta kuulda eraldiseisval infoüritusel, mis on planeeritud märtsi 2023.

Laeb infot...