Tallinna Tehnikaülikool

Kompetentsikeskuse ettevalmistus: Kompetentsikeskuste arendamise toetusmeede, tugitegevused (2009 – 2011)

ERF

Kompetentsikeskuste peamiseks eesmärgiks on pakkuda tuge piirkondliku ettevõtluse arengule nii kvalifitseeritud spetsialistide, erinevate uuringute ja koolituste, aga ka füüsilise keskkonna näol.

Tugitegevuste raames on valminud järgmised arendustööd:

  • Ideekavand
  • Kompetentsikeskuse strateegia Ü
  • levaade Eesti väikelaevaehitusest (Summary in English)
  • Katsebasseini uuring
  • Materjali- ja tehnoloogialabori uuring
  • Elektroonika katsetootmislabori spetsifikatsioon
  • Spetsiaaltarkvara vajaduse uuring
  • Andmesidevõrgu kontseptsioon (sh riist- ja tarkvara kalkulatsioon)

Laeb infot...