Tallinna Tehnikaülikool

15.-16. novembril 2023 külastasid Kuressaare kolledži meretehnoloogia kompetentsikekuse tiim METSTRADE messi. METSTRADE mess on maailma suurim merevarustuse, materjalide ja süsteemide kaubamess. Alates 1988. aastast on mess olnud innovatsiooni, turuarenduse ja professionaalsete võrgustike platvorm. 2023. aastal toimus mess 35. korda ning seekord oli messipaviljonides esindatud 19 riiki. Seekordne sündmus oli eelkõige suunatud muutustele, eesmärgiga innustada, harida ja ühendada tööstuse spetsialiste üle maailma, sealjuures suunata merevaldkonda jätkusuutlikuma ja tehnoloogiliselt edasijõudnud tuleviku poole. 

Meretehnoloogia kompetentsikeskuse juhataja Villu Vatsfeldi sõnul pakkus METSTRADE mess väärtuslikku ülevaadet merenduse arengutest, võimaldades külastajatele võimalust nautida mitmekesiseid leide ning saada uusimat teavet valdkonna olulisemate teemade kohta. Igal aastal antakse messil välja ka disainiauhindu, rõhutades otstarbekaid lahendusi hoolduse ja käitumise seisukohalt. Villu sõnul sai messilt mitmekülgse pildi väikelaevanduse arengust: olulised muutused toimuvad tarbijakäitumises, müügimudelites ja tehnoloogias toetades keskkonnasäästlikumaid ja praktilisemaid lahendusi. Messil sai ülevaate merenduse hetkeolukorrast kui ka tulevikusuundadest.

METSTRADE

Kompetentsikeskuse ettevõtlusspetsialist Omar Randal muljetas, et tema jaoks oli mess avastusretk, mis rikastas tema teadmisi laevaehitusest ja sellega seonduvast. Erilist tähelepanu köitis foilide (st. veealuste tiibade) kasutamine, mille eesmärgiks on vähendada kütusekulu, saavutada suurem kiirus ja keskkonnasõbralikkus. Näiteks, superjahtidel foilide kasutamine kütusekulu vähendamise eesmärgil paistab olevat nutikas samm keskkonnahoidlikkuse suunal. „Elektrimootorite retrofittimine diiselpurjekatele osutab muutustele merekäitumise tehnoloogias, kus traditsioonilistele alustele lisatakse kaasaegset säästlikkust. Huvitav oli kuulda Toyota Marine'i infot Jaapani meretehnoloogiate kohta, paljastades Jaapani meretehnoloogiate innovatsioonide mitmekesise olemuse. Mind rõõmustas, et üritusel oli ka Eesti esindatud innovatiivse purjespordi tehnoloogiaga. Üritus pakkus mitmekesist informatsiooni, kus kunst, tehnoloogia ja rahvusvaheline koostöö moodustasid kollaaži merenduse mitmetahulisest maailmast. Kogesin messil mitmekesist maailma, kus luksus ja vastutustundlikkus käivad käsikäes ning igapäevaste tegevuste läbimõtlemine ja jälgimine on samm edasi säästvama ja teadlikuma tuleviku suunas,“ võttis messikülastuse kokku Omar.

Laborite peaspetsialist Ruttar Teär pidas messi juures oluliseks võimalust tutvuda innovaatiliste lahendustega, sest töötades „käed-külge-praktikuna“ tuleb pidevalt leida lahendusi ebastandardsetele olukordadele ja probleemidele. Ruttar lisas, et leidis erinevaid lahendusi juba esinevatele kitsaskohtadele oma laboris, seejuures nägi ka võimalust tulevikus probleemide ennetamiseks. Samuti oli tal hea meel, et sai vahetatud kontakte erinevate spetsialistidega üle maailma. Ta võttis messilt kaasa suure hulga ideid tehniliste praeguste tehniliste lahenduste parendamiseks ning veendus selles, et laevatööstusel on rohepöörde teemadel õppida palju autotööstuselt. 

ERF

Laeb infot...