Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi digitaalsete eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks.

Konkursi eesmärk on toetada eestikeelset kõrgharidusõpet, hoida eesti teaduskeelt ja arendada terminivara. Toetuse abil on võimalik avaldada eri valdkondade eestikeelseid tervikkäsitlusi, mis on abiks kõrgkoolis õppimisel ning digitaalselt kättesaadavad ja avatud litsentsiga. Õpikukavandeid saab esitada kõigis õppevaldkondades, kuid loodav õpik peaks vastama kõrgkoolis välja selgitatud valdkondlikele vajadustele.

Lähem teave taotlusvooru kohta on leitav Eesti Keele Instituudi kodulehel
 

Taotlus koos lisadega peab sisaldama:

  • õpiku pealkirja (tõlkematerjali korral tuleb näidata, kas tõlke litsents on omandatud või omandamisel ning kes on originaali litsentsi omanik);

  • selgitust, milline on õpiku vajalikkus ning mil määral sarnaneb õpik teiste sama valdkonna õpikute ja muude materjalidega (nii Eestis kui ka välismaal avaldatud materjalid);

  • selgitust õpiku koostajate kompetentsi kohta valdkonnas (tõlkeõpiku puhul ka lähteteose autori(te) kohta);

  • õpiku võimalike sihtrühmade (konkreetsed erialad, õppekavad) kirjeldust;

  • ajakava;

  • sisukorda ja õpiku laiendatud kava (st peatükkide lühikirjeldusi ja kavandatavat mahtu) (lisana), milles peaks kirjeldama peatükkide plaanitavat struktuuri (sissejuhatus, sisuosad, küsimused, ülesanded, lisamaterjalid jm). Seejuures peaks selgitama asjakohaste digitaalsete lahenduste (nt videod, interaktiivsed lahendused) kasutamise plaani; iga peatüki lühikirjeldus peaks kajastama vähemalt kolme teemat, mida peatükis käsitletakse, sh alapeatükkide teemasid. Võimaluse korral võiks nimetada peatüki ja alapeatükkide kavandatav(ad) autor(id) ning selgitada nende kompetentsi valdkonnas;

  • ühte sisupeatükki (lisana), tõlkeõpiku korral ühe sisupeatüki tõlget koos originaaltekstiga;

  • eelarve lahtikirjutust (sh kõrgkooli omaosalus);

  • selgitust, kuidas tagatakse elektroonilise õpiku kättesaadavus (nt vorm, püsiv ligipääs);

  • lühidat vabas vormis kaaskirja, milles kõrgkool kinnitab, et toetab taotluse esitamist (lisana). Tallinna Tehnikaülikooli kaaskirja peavad allkirjastama raamatukogu direktor Tõnis Liibek ja teaduskonna dekaan.


Õpikuprojekti juht saab taotluse esitada taotluskeskkonnas Entu. Taotluste esitamise tähtaeg on 04.12.2023.

Lisainformatsioon:
koordineerija-terminoloog Kairi Janson, kairi.janson@eki.ee

TalTechi poolt aitab taotluste vormistamisel kirjastamisspetsialist Mirjam Piik, mirjam.piik@taltech.ee

Laeb infot...