Tallinna Tehnikaülikool

Koostöös elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudiga toimus 12. juunil TalTechis ühepäevane konverents, mille fookuses olid avameretuulepargid.

offshore2

Sündmuse korraldas organisatsioon nimega World Forum Offshore Wind (WFO), mis tutvustab ja propageerib tuuleenergiaga loodavaid võimalusi globaalsel tasandil.
70 energeetikavaldkonna asjatundjat said ülevaate ja jagasid oma kogemusi erinevatest turgudest, tuuleparkide rajamisega seotud keskkonnaküsimustest, tuuleturbiinidest, tuuleparkide elektrisüsteemidest, ehituslikest küsimustest, kasutamisest ja hooldusest ning maksumusest.

Lektoritena astusid üles prof. Dr. Martin Skiba, Dr. Friedrich Koch, Dr. Fabian Wilke ning Jörg Asmussen.

„Läänemere piirkond on tuuleenergia arendamiseks väga sobiv,“ tõi esile Dr. Martin Skiba. „Energeetiline sõltumatus on samal ajal muutumas üha olulisemaks.“

Huvipakkuvad olid ka merealade kasutamise praktilised näited teistest riikidest. „On oluline, et tekiks plaan ja lisaks peab olemas olema ka plaan B, C ja D, nii on riskid hajutatud ja korralik planeerimine aitab vältida hilisemaid probleeme.“

Laeb infot...