Tallinna Tehnikaülikool

Alates käesolevast aastast osaleb TalTech rahvusvahelises projektis ChangeMakers, mille eesmärgiks on innustada Eesti, Soome, Rootsi, Ahvenamaa ja Läti kooliõpilasi looma keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid.

Katrin Kaur, Murel Truu, Ivar Annus, Kädi Kallau

Projektis osalevad noored töötavad rahvusvahelistes meeskondades ja läbivad põhjaliku õppeprogrammi, milles avatakse nii ettevõtluse, multikultuurse koostöö kui ka keskkonnakaitse teemasid. Nii saavad noored head alusteadmised leidmaks innovaatilisi lahendusi keskkonnateemalistele ülesannetele. Projekti on kaasatud mentorid erasektorist ning jätkusuutliku keskkonna ja inseneeria eksperdid TalTechist, selline suurepärane platvorm aitab meelitada ülikooli tehnika- ja keskkonnateemalistele õppekavadele uusi teraseid noori.

26. ja 27. oktoobril toimus projekti raames rahvusvaheline BootCamp üritus, mille käigus said projektis osalevad Eesti noored tuttavaks partnerriikide noortega. Algselt Riiga planeeritud üritus viidi läbi samaaegselt igas kaasatud riigis videosilla abil. Eesti osalejad veetsid kaks päeva Mektorys, juhendajateks nii TalTechi kui ka Tehnikagümnaasiumi töötajad. BootCampis jagati õpilased rahvusvahelistesse tiimidesse, kus tehti juba esimesi ajurünnakuid ühiselt loodavate idufirmade ideede osas. TalTechi eksperdid pakkusid noortele välja neli ülesannet, mis hõlmasid linnakeskkonnas üleujutuste ja sademeveega reostuse edasi kandumise vähendamist, ühekordsete plastnõude kasutamise vähendamist ja riiete taaskasutamist. Nimetatud väljakutsetele asub järgmise poole aasta jooksul lahendust otsima 11 rahvusvahelist meeskonda. Tulemuste esitamine toimub 2021. aasta aprillis Mektorys.

Projekti teeb eriliseks asjaolu, et noortel tuleb piiriüleselt ja online-kanalite vahendusel tegeleda nii tootearenduse, turuuuringute kui ka äriplaani koostamisega. Tervisekriis, mille keskmeks on Covid-19, lisab väljakutsele vürtsi, sest sujuva tiimitöö saavutamine ilma reaalselt meeskonnaliikmetega kohtumata on noortele kogemuseks, mis kasvatab neis kindlasti vastutustunnet ning mille käigus saavad paremini selgeks distsipliini ja täpse plaani loomise ja järgimise tähtsus.

Keskkonnaalaste küsimuste lahendamine ning reaalsete toodete ja teenuste väljatöötamine annab noortele praktilisi kogemusi protsessides, mida ettevõtte loomisel tuleb läbida, ning probleemides, mis taolise ettevõtmise käigus esile võivad kerkida. Sellised kogemused kasvatavad noortes keskkonnateadlikku mõtteviisi ja suunavad neid tegema teadlikumaid tarbimisvalikuid ning võib-olla innustavad neid tulevikuks valima eriala, mis aitab kaasa majanduse oodatud rohepöördele.

Eestist osalevad projektis partneritena Tallinna Tehnikaülikooli konstruktsiooni ja vedelikumehaanika uurimisrühm ning innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory. Eestist osalevad õpilased on Tallinna Tehnikagümnaasiumist, kus programm läbitakse vabaainena. Samaaegselt toimub Mektory juhendamisel programmi raames kursus, mis on avatud kõigile kooliõpilastele.

ChangeMakers:

4 riiki, 6 kooli, 250 õpilast, 50 piiriülest õpilasfirmat

Projekti eesmärk on arendada Soome (sh Ahvenamaa), Eesti, Läti ja Rootsi 15–17-aastaste kooliõpilaste jätkusuutlikku mõtteviisi ja ettevõtlusalaseid pädevusi keskkonnasektoris. Kokku osaleb projektis 250 õpilast, projekti tulemusena luuakse 50 piiriülest õpilasfirmat ja avatud juurdepääsuga veebitööriist „ChangeMakers“.

Partnerid

  • Turu Ülikool – juhtpartner
  • Stockholmi Ülikool
  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Riia Tehnikaülikool
  • Ahvenamaa Kutsekool
  • Satakunta Rakenduskõrgkool

ChangeMakers projekti rahastatakse Interreg Kesk-Läänemere programmi konkurentsivõimelise majanduse prioriteedi, täpsemalt ettevõtlike noorte alam-eesmärgi raames. Selle prioriteedi sihiks on majanduslike ja keskkondlike huvide edendamisel tasakaalu leidmine ning noorte potentsiaali rakendamine Kesk-Läänemere piirkonna ettevõtlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks muutmisel.

Kooliõpilased arvutklassis grupiarutelusid pidamas

Laeb infot...