Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli esmakursuslaste hulgas on juba mitmendat aastat esirinnas Pärnu Koidula gümnaasiumi lõpetajad. Igal aastal tuleb ülikooli 70–80 selle kooli vilistlast, kes jaotuvad küllalt ühtlaselt eri teaduskondade vahel. Edetabeli tipus on ka hulk teisi koole, mille õppeainetesse on TalTech panustanud.

Hanno Tomberg ja Keiu Org | Fotod: TalTech

Poolteist aastat tagasi võtsime avatud ülikoolis suuna hakata järjekindlamalt koostööd ja lisategevusi pakkuma nendele gümnaasiumitele, mille lõpetanutest suur osa valib oma õpingute jätkamiseks Tallinna Tehnikaülikooli. Lisamotivatsiooni andis ka Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi loomise plaan, samuti teised lähiaastatel Tallinna ja selle naabruskonda kerkivad uued koolid. Usume, et kui pakume nendele gümnaasiumitele valikaineid ja olümpiaaditegevusi, valivad õppurid kõrgharidusse suundudes senisest enam reaalainetega seotud erialasid.

Koolidega suheldes nägime, et paljuski on senine koolisüsteem tuginenud väljakujunenud ainekavadele ja kuni viimaste aastateni oli valikainete maht gümnaasiumiastmes pigem juhuslik. Üllatas, et õpilased eelistasid valikainetena lihtsamaid ja kergesti läbitavaid aineid, nagu isetegevus, sport ja kultuuriga seotud valdkonnad. Koolijuhtide mure on olnud, et ainekava on gümnaasiumis suhteliselt mahukas, mistõttu valikained võiksidki pigem pakkuda vaheldust.

koolilapsed TalTechis

Rõõm on aga tõdeda, et viimastel aastatel on ka koolijuhid aru saanud, et gümnaasium peaks õppureid rohkem ette valmistama tulevase elukutse valikuks. Reaalainete madalad keskmised eksamitulemused on jõudnud õppejuhtide teadmisse. Edukamate eesminejatena võiks varasematest aastatest välja tuua Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Viimsi gümnaasiumi, kus huvi reaalainetega seotud lisateadmiste vastu oli suur. Samuti tuleks esile tõsta TalTech Virumaa kolledžit, mille õppejõud on mitu aastat andnud valikainemooduleid Kohtla-Järve Riigigümnaasiumis.

Meie esimeseks katsetuseks suuremas mahus valikainetega Tallinna ja selle lähiümbruse gümnaasiumitesse minna sai eelmisel sügisel avatud Tabasalu Gümnaasium, kus 2021. aasta sügisel pakkusime oma õppejõududele toetudes nelja ja kevadel juba kuut valikainet. Lihtsamaks tegi koostöö noore kooli juhtide valmisolek saata oma õpilasi valikainete tundideks ülikooli ruumidesse. Huvitav oli kuulata, kuidas Tarvo Niine õpetas 11. klassi õpilastele logistikat läbi pitsaketi tellimuste lahendamise. 2022. a kevadel olid populaarsed ka energeetika põhialuste ja robootika valikained. Alanud õppeaastal jätkame, kuid õpilaste õhina üleval hoidmiseks tuleb ka ülikoolil oma aineid paremini välja pakkuda ja õpilastele valdkonda arusaadavaks teha.

Pöörasime tähelepanu ka Pärnu Koidula Gümnaasiumile, mille direktor Indrek Kaldo on teinud fantastilist tööd reaalainete ja õppe propageerimisele Pärnus ja Pärnumaal. Kogenud ja hasartsed reaalainete õpetajad teevad pühendunult tööd matemaatika, keemia ja füüsika saladuste avamisel kõige vanemas kooliastmes, kuid sellele on kindlasti kaasa aidanud ka parimate põhikoolilõpetajate valik sellesse gümnaasiumisse. 12. klassis on kolm reaalsuunaga paralleeli, lisaks loodus, ettevõtluse ja Euroopa suunaga klassid. Eelmisel õppeaastal pakkusime Pärnus kolme valikainet: Ago Lubergi e-õppe põhist programmeerimise kursust, Aurika Nõmme juhitud tehnilist joonestamist ning Andres Eeki elektroonikaõppe sissejuhatavat kursust. Huvi kõigi kolme vastu oli suur ja jätkame nendega kindlasti ka lähiaastatel.

Gümnaasiumitest, kust tuleb Tehnikaülikooli enim õppijaid, tõusis tänavu teisele kohale Tallinna 21. Kool, jättes selja taha nii GAGi kui ka Tallinna Reaalkooli. Taustaks taaskord reaalsuunale tähelepanu pööramine seni eelkõige inglise keele õpetamisega hiilanud koolis. Võib ka väita, et TalTechi inseneriteaduskonna nimetatud kooli gümnaasiumiastmele läbi viidud võistlus „Rakett 21“ kannab vilja. Lisaks õpetavad TalTechi üliõpilased ja õppejõud koolis robootikat ja programmeerimisega seotud aineid. Kooli õpilasfirmad on võitnud viimastel aastatel Eesti õpilasfirmade konkursse ning loodame, et koostöös Tehnopoliga suudame õpilasettevõtetele ka omalt poolt julgustust anda ja paremaid ärilisi valikuid leidma ärgitada.

Suure praktilise väärtuse TalTechi õppekavadest annab õpilastele uurimistööde juhendamine, mida koolidele samuti aktiivselt pakume. Ühes õppeaastas juhendavad Tehnikaülikooli töötajad kümneid uurimistöid, mis on pälvinud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil ka kõrgeid auhindu. Õppejõudude juhendamisel uurimistööd teinud õpilastel on olnud võimalik töötada koos meie teadlastega ning avastada ülikooli laboreid.

Tallinna Tehnikaülikooli tulevate õppijate päritolukoolide esireas hakkavad silma ka Viljandi Gümnaasium ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseum. Viljandist tuli TalTechi õppima koguni 33 tänavust abiturienti ja valdav osa Linnamäe Vene Lütseumi lõpetanutest valis sel sügisel oma tulevaseks erialaks informaatikateadustega seotud õppekavad. Väärib märkimist, et suurem tähelepanu koolimessidele ja -koostööle on hakanud vilja kandma ka Tartus: nii Hugo Treffneri Gümnaasiumist kui ka Tartu Poska Gümnaasiumist tuli TalTechi õppima 30 kooli tänavu või varasemalt lõpetanut.

Järgmisel aastal avatakse ülikooli kampuse vahetus läheduses Mustamäe Riigigümnaasium, koostöö esimesed kohtumised on peetud. Uue riigigümnaasiumi juhtkond väärtustab kõrgelt reaalainete õpetamist ja koolide plaanidesse mahub ka väljakujunenud reaalsuund. Futurum sit clara!

koolilapsed TalTechis

TalTechi TOP20 koolide edetabel

sisseastunuid

lõpetas 2022

lõpetas varem

Pärnu Koidula Gümnaasium

75

53

22

Tallinna 21. Kool

40

29

11

Gustav Adolfi Gümnaasium

39

29

10

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

39

35

4

Viljandi Gümnaasium

39

33

6

Hugo Treffneri Gümnaasium

35

27

8

Viimsi Gümnaasium

34

23

11

Jõhvi Gümnaasium

33

25

8

Tallinna Reaalkool

32

16

16

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

31

23

8

Nõo Reaalgümnaasium

30

20

10

Saaremaa Gümnaasium

30

30

Narva Keeltelütseum

27

22

5

Tartu Tamme Gümnaasium

27

18

9

Tallinna Nõmme Gümnaasium

25

19

6

Jakob Westholmi Gümnaasium

24

18

6

Saku Gümnaasium

24

21

3

Läänemaa Ühisgümnaasium

23

19

4

Narva Pähklimäe Gümnaasium

22

14

8

Rakvere Gümnaasium

22

14

8

Laeb infot...