Tallinna Tehnikaülikool

19.-22. oktoobril toimus TalTech Geoloogia instituudis 9.–12. klassi kooliõpilastele mõeldud õppeprogramm „Maapõueressursid ja inseneeria“, mis tutvustas maavarasid, nende kaevandamist ja töötlemist tooteks kuni jäätmekäitluseni välja.

Neljapäevase kursuse raames vaadati õpilastega maavarade kasutust nende kogu väärtusahelas. Esimesel päeval keskenduti maavarade geoloogiale ja kaevandamisele, teisel päeval õpetati noortele, kuidas maavarast saab toode ja milliseid tehnoloogiaid selleks kasutatakse: kuidas valu valada, keevitada jms. Kolmandal päeval uuriti, kuidas saab innovaatiliselt jäätmeid taaskasutusse suunata ning selleks külastati 2 ettevõtet, mis tegelevad plasti- ja elektroonikajäätmetele uue elu andmisega. Viimasel päeval vaadati tulevikku ning viidi läbi töötubasid automaatika vallas koos Legode programmeerimisega, harjutati tööohutuse tähtsust VR simulatsiooni kaudu ning arutleti ringmajanduse olulisuse üle läbi mitme praktilise tegevuse.
Osalejad jäid nädalaga väga rahule. Geoloogia instituut tänab omalt poolt kõiki toredaid õpilasi, kes kursusel käisid!

Laeb infot...