Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Lennuakadeemia sõlmisid lepingu, et teha edaspidi koostööd taseme- ja täiendusõppes nii õppetöö läbiviimisel kui ka tasemeõppe õppekavade arendamisel. Samuti hõlmab kokkulepe teadus- ja arendustööga seotud projekte, sealhulgas mehitamata lennundust ja selle toimimist võimaldava keskkonna arendamist.

TalTechi delegatsioon külastamas Eesti Lennuakadeemiat 3. märtsil 2023
TalTechi delegatsioon külastamas Eesti Lennuakadeemiat 3. märtsil 2023

Raamleping lähtub ühiskonnas ja tehnoloogiasektoris toimunud muutustest – mehitamata lennundus on valdkond, mis on nii tööstuses kui ka logistikas omandamas suurt tähtsust ja vajab muu hulgas ka uut tüüpi oskustega spetsialiste.

"Eesti Lennuakadeemia on seadnud fookusvaldkonnaks mehitamata lennunduse ja selle toimimist võimaldava keskkonna arendamise ning kaasub mitmetesse riiklikult ja ka euroopa tasemel olulistesse projektidesse. Koostöö Taltechiga on vältimatu. Lennundus ja lennunduskultuur kandub teistesse valdkondadesse ja meie roll on seda läbi koostöö teistesse valdkondadesse kanda," rõõmustas koostöö üle Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor Maiken Kull.

„Mitmeid koostöökohti pakuvad meile ka arendusprojektid, sealhulgas läbi uute Inseneriakadeemia ja rakendusuuringute keskuse meetmete, samuti Euroopa Liidu koostööprojektide ja kosmoseprogrammi,“ lausus Tallinna Tehnikaülikooli professor Tauno Otto. „Loodame üheskoos olla efektiivsemad inseneride ja lennundusspetsialistide koolitusel, aga ka tehnikaerialade populariseerimisel.“

Tähtajatule lepingule kirjutasid alla Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ja Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel.

Tallinna Tehnikaülikoolis kohtuvad haridus ja teadus ettevõtlusega, et edendada jätkusuutlikust ja rakendada innovatsiooni. TalTech teeb koostööd ülikoolide, teadusasutuste- ja ettevõtetega üle terve maailma. Tehnikaülikooli teadlased pakuvad tuge organisatsiooni- ja tootearenduses, et luua maailma muutvaid lahendusi. 

Laeb infot...