Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi ja Baltic Workboats AS koostööprojekti käigus luuakse tehnoloogia täisskaalas laevade autonoomsete käigukatsete läbiviimiseks avavees. Autonoomne katse tähendab iseseisvalt kulgevat ja inimese sekkumiseta läbiviidavat katset, mis on vajalik mõõdistuste täpsuse ja katseprotseduuride korratavuse tagamiseks. Projekti üldine eesmärk on autonoomsete laevade ehitamise võimekuse arendamine.

Seni on kasutatud küll täpseid seadmeid, kuid laevu opereerivad ja tulemusi registreerivad inimesed ning paratamatult käib sellega kaasas täpsuse langus. Samuti ei saa tagada katsete identset korratavust. Autonoomne süsteem tagab laevale edastatud navigeerimiskäskluste õigsuse, salvestab andmeid pikema perioodi jooksul ning kogutud teabe põhjal on võimalik genereerida täpsed mõõdistusandmed. Autonoomsed käigukatsed on esimene samm täisskaalas laeva autonoomsuse suunas liikumisel.

Autonoomne süsteem kindlustab laevale edastatud navigeerimiskäskluste õigsuse, salvestab andmeid pikema perioodi jooksul ning kogutud teabe põhjal on võimalik avaldada täpsed mõõdistusandmed. Autonoomsed käigukatsed on esimene samm täisskaalas laeva autonoomsuse suunas liikumisel. 

Projekti käigus arendati sensorsüsteem, mis lõimitakse navigeerimisvahendite ja laeva kontrollsüsteemidega, luuakse situatsiooniteadlikkuse ning autonoomsete käigukatsete võimekus. Autonoomsete käigukatsete jaoks on välja töötatud mobiilset situatsooniteadlikkust sisaldav juhttorn. Juhttorni on võimalik paigaldada eri tüüpi laevadele ning selle ülesandeks on tagada käigukatsete ohutus, tuvastades veesõiduki ümbruses asuvaid objekte, ning võimaldada navigeerimismanöövrite iseseisev elluviimine. Välja on töötatud ka mõõteseadmestik katse käigus laeva käitumise ja meresõiduomaduste kohta info kogumiseks ja tarkvara kogutud andmete töötlemiseks. 

Baltic Workboatsi automaatika, elektrisüsteemide ja programmeerimise spetsialistid on tihedas koostöös TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi, ehituse ja arhitektuuri instituudi, arvutisüsteemide instituudi ning Meretehnoloogia kompetentsikeskuse teadurite ja spetsialistidega, eesmärgiks saavutada tõhusaim terviklahendus.

BWB
Mobiilne situatsiooniteadlikkuse seade ehk juhttorn

Laeb infot...