Tallinna Tehnikaülikool

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid on Covid-19 leviku tulemusel kehtestatud eriolukorras läinud üle paindlikule ja e-õppe vahendeid kasutavale õppekorraldusele. Oleme sellele vastavalt muutnud õppekorraldust ja seadnud eesmärgiks tagada õpieesmärkide saavutamise semestriplaanides ette nähtud tähtajaks, korrigeerides seda vajadusel vastavalt muudatustele eriolukorras.

Kõrgkoolide põhitähelepanu on suunatud: a) sel aastal kõrgkoolide lõpetajatele paindlike tingimuste loomisele, võimaldades neil õpingud lõpetada õppeaastat/semestrit kaotamata, ja b) sisseastujatele, võimaldamaks neil sügisel õpinguid jätkata järgmisel tasemel.

Selleks on nii ülikoolid kui ka rakenduskõrgkoolid valmis tegema erakorralisi muudatusi oma sisemistes reeglites.

Kõrgkoolid on valmis tegema ka tinglikke vastuvõtuotsuseid olukorras, kus lõpudokumendid võivad viibida nii gümnaasiumi, bakalaureuseõppe kui ka magistriõppe lõpetajatel. Tänase teadmise juures kavandavad ülikoolid vastuvõtuprotsessi korraldamist tavapärasel ajal ning viivad sisseastumiskonkursid läbi sõltumata riigieksamite toimumisest või mittetoimumisest. Kõrgkoolid annavad esimesel võimalusel täpsema info selle kohta, mil määral toob see kaasa muudatusi konkreetsete õppekavade vastuvõtutingimustes ning kas vastuvõtuotsuste tegemise aeg muutub.

Pöördumisele kirjutasid alla:

avalik-õiguslike ülikoolide nimel Rektorite Nõukogu esimees Mait Klaassen,

EBS rektor Arno Almann,

rakenduskõrgkoolide nimel Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees Ülle Ernits.

Rektorite Nõukogusse (RN) kuuluvad Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. Kontakt: Hanna Kanep, +372 50 354 03, hanna.kanep@ern.ee.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogusse (RKRN) kuuluvad: Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Kaitseväe Akadeemia, Sisekaitseakadeemia,  Kõrgem Kunstikool Pallas ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kontakt: Piret Reinus, +372 52 696 87, piret@rkrn.ee.

Lisainfo:

Mait Klaassen, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, rektor@emu.ee, +372 511 5663

Hanna Kanep, Rektorite Nõukogu tegevsekretär, hanna.kanep@ern.ee, +372 503 5403

Laeb infot...