Tallinna Tehnikaülikool

Uus vabatahtlik veebialgatus ReaalAbi aitas kokku 230 õpilast reaalainete kodutöödes, nõustamist pakkus 30 tehnikaülikooli teadlast, õppejõudu ja üliõpilast matemaatika, keemia ning füüsika kodutöödes.

ReaalAbil oli palju korduvpäringuid ning vabatahtlike abil said paljud õpilased lahenduse keerulistele probleemidele, ka korrigeeriti vajakajäämisi alusõppes, mis ei võimaldanud hiljem reaalainete probleemidest jagu saada. Palju oli ka venekeelseid päringuid. Kõige nooremaks abisaajaks oli 2. klassi õpilane, kes oli kimpus korrutustabeliga.

Maarja Kruusmaa sõnul olid abi küsinud õpilased motiveeritud ja tahtsid probleemist aru saada. Ta lisas: „Palju oli põhikooli ja gümnaasiumilõpetajaid, kel oli vaja abi lõpetamisel. Ning ka paar aastat õppest maha jäänud lapsi suutsime me aidata paari-kolme korraga – tal tekkis tervikpilt ning sai pärast ise edasi liikuda. Kokkuvõtvalt, koroonakriis andis meile arusaamise, et tehnoloogia võimalused hariduses on alakasutatud ning palju ideid, kuidas seda edaspidi teha.“

ReaalAbi keskkonnas oli suhtlus õpilase ja abistaja vahel individuaalne, kuid õppida sai ka koos sõbraga või väikestes gruppides. ReaalAbi kasutamiseks tuli õpilasel sisestada oma soov aadressil reaalabi.taltech.ee ning oodata e-postile kutset veebikeskkonda. Kokkulepitud ajal tekitati videokõne abistaja ning ühe või mitme õpilase vahel.

Reaalabi vabatahtlikud aitajad: Vello Kukk, Jaak Tepandi, Sirje Keevallik, Urmas Lips, Jaan Janno, Ivo Müürsepp, Mari-Anne Meister, Kairi Kasemets, Laura Piho, Tõnis Kanger, Kaarel Erik Hunt, Aleksandra Murre, Estelle Silm, Kristin Erkman, Päivo Simson, Robert Krautmann, Robert Ladva, Eduard Petlenkov, Juri Belikov, Vjatšeslav Škripajev, Jaan Priisalu, Kati Aus.

Algatuse loojateks olid TalTechi biorobootika professor akadeemik Maarja Kruusmaa ning infosüsteemide dotsent ja äriinfotehnoloogia õppekavade juht Gunnar Piho. Algatus tekkis soovist aidata koroonakriisi tõttu harjumatusse olukorda sattunud õpilasi,lapsevanemaid ja õpetajaid. Veebikeskkonna tehnilise loomise ning tööshoidmise tagasid Simar Tuula ja Marti Lung TalTechi IT-osakonnast.

Kontakt:
Maarja Kruusmaa, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti teaduste akadeemia, Maarja.Kruusmaa@taltech.ee

Laeb infot...