Tallinna Tehnikaülikool

Kristiina Konno avastas üle-eelmisel aastal küberkaitse magistriõpinguid alustades, et sellel alal töötab ka palju andekaid naisi. Samuti oli õppekava valides oluline, et Eesti asub küberkaitse valdkonnas maailmas eesotsas ning siin on palju spetsialiseerumisvõimalusi.

Kristiina Konno

Põlise tallinlasena sai Kristiina Konno bakalaureusekraadi informaatika erialal Tallinna Tehnikaülikoolis. Hetkel töötab ta õpingute kõrvalt tarkvarainsenerina rahvusvahelises plokiaheltehnoloogial põhinevatel küberturvalisuse lahendusi loovas ettevõttes Guardtime. Kuigi töö kõrvalt on täies mahus üsna keeruline magistrikava läbida, soovitab Kristiina olla tööandjaga aus ning kasutada ära kõik õppepuhkused.

Miks otsustasid magistriõppes õppima asuda just küberkaitset?

Küberkaitset läksin õppima peaasjalikult seepärast, et soovisin täiendada oma teadmiste pagasit ning leida uusi väljakutseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Ühtlasi tõmbas mind antud õppekava puhul lai spetsialiseerumisvõimaluste ning õppeainete valik. Leian, et Eesti ja TalTech on just parim koht küberkaitse eriala õppimiseks. Lisaks ei saa jätta mainimata, et Eesti asub küberkaitse vallas maailmamastaabis eesotsas. 

Oled oma õpingutes spetsialiseerunud krüptograafiale, mis muudab selle valdkonna sinu jaoks eriti põnevaks?

Valisin õppekaval pakutavatest peaerialadest just krüptograafia, kuna mind on alati huvitanud matemaatika. See spetsialiseerimine pakub piisavalt palju võimalusi ja väljakutseid inimestele, keda köidavad arvud. Lisaks võimaldab krüptograafia tutvuda küberturvalisusega veidi teoreetilisema poole pealt. 

Millised oleksid sinu soovitused töötamise ja magistriõpingute ühildamiseks?

Iga uus tudeng peaks arvestama sellega, et magistriprogrammi läbimine ning lõputöö kirjutamine on võrdväärne täiskohal töötamisega. Siinjuures tahaksin aga toonitada, et magistrikraadi omandamise kõrvalt on võimalik siiski ka töötada. Ole aus oma tööandjaga ja kasuta julgelt ära õppepuhkuseid. Võimalusel vähenda töökoormust. Arvestada tuleks ka sellega, et kõik loengud ei pruugi olla tööpäeva õhtutel või nädalavahetustel ning võib tekkida vajadus käia koolis ka töö ajast. 

Üks fun fact, mida sa enne sel erialal õppimist ei teadnud.

Arvasin, et naiste osakaal küberkaitses on väiksem. Õppima asudes aga tõdesin, et tegelikult leidub küberkaitses palju tugevaid ning andekaid naisterahvaid.

Küberkaitse magistrikava on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühendõppekava, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe toimub valdavalt Tartus.

Õppekava eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning erialased oskused vastavalt valitud peaerialale. Eriala annab hea ettevalmistuse töötamiseks küberkaitse sektoris, kus edu aluseks on erinevate spetsialistide koostöö. Küberkaitse õppejõududel on reeglina erialane töökogemus era- või avalikus sektoris, hoides õppekava ajakohase ning reaalsetele vajadustele vastava. https://taltech.ee/kuberkaitse

Laeb infot...