Tallinna Tehnikaülikool

Professuuri keskmes on teadustöö meretehnikas fookusega konstruktsiooni ja keskkonna kahesuunalise vastasmõju hindamisel. Lihtsustatult tähendab see teadlasena merekonstruktsioonide ja laevade uurimist nende töökeskkonnas ehk õhu, vee, jää ja pinnase rolle arvestades. Õppejõuna juhendab professor Tabri kõigi astmete tudengeid ehituse ja arhitektuuri instituudis.

Laeb infot...