Tallinna Tehnikaülikool

…hakkab juhtuma põnevaid asju. TalTechis sündis sügisel uus tudengi­organisatsioon MTÜ Teadusklubi, mille eesmärk on teha ülikoolis õpitud teadmiste najal päris asju lihtsalt tegemise rõõmust.

Kätlin Sonk | Fotod: Rainer Oras

Kõik sai alguse Solaride’ist, kui sealse elektroonikatiimi kapten Andres Nöps sai inspiratsiooni ka ise midagi sarnast luua. Ta soovis teha midagi, mis on kättesaadavam laiemale ringile ja pakuks tegijatele rõõmu, kuid samas oleks üdini praktiline. „Me ei peaks maailma tootma ühtegi ülearust asja,“ seletab Nöps. Nii sündis MTÜ Teadusklubi ja nende esimene projekt Ray Foil.

Ray Foil on mootoriga veelaud, mis on viinud Teadusklubi noored Ajujahi top 20 hulka. Teadusklubi eesmärk on aga laiem kui Ray Foil. Kui see projekt on jõudnud oma loomuliku lõpuni, siis tuleb järgmine ja järgmine…

Teadusklubi tiim koos enda arendatud veelaudadega

MTÜ Teadusklubi

Erinevate ettevõtetega suheldes on Teadusklubi liikmetel tekkinud idee, et miks mitte luuagi koostöö MTÜ Teadusklubi ja erasektori vahel? „Kui mõnel ettevõttel tekib vajadus oma tootmises arendada väike osa, siis võiksid nad pöörduda inseneeriatudengite poole ja lasta noortel see valmis teha,“ räägib Andres Nöps ja lisab, et see on kasulik kõigile, kui ülikooli lõpetanud tudeng omab lisaks teooriateadmistele ka reaalseid kogemusi millegi loomisega sisendist teostuseni.

„Eestis on väikesed ettevõtted, kes lahkelt annavad nõu ja juhendavad, kui nende poole pöörduda,“ räägib Nöps vaimustusega. Ta meenutab aga üht ettevõtet, kus algul leiti, et nad ei tohiks tudengeid nii palju aidata. „Nemad on ju pikalt asja õppinud ja meile siis ütlevad vastuse kohe ette. Aga mõne aja pärast hakkasid nad vaikselt meie noori suunama, kuidas hüdrodünaamikat teha nii hästi kui võimalik,“ räägib Nöps.

Teadusklubi tahab tõsta ka tudengite huvi inseneeria vastu. Just sellist huvi, et nad suudaksid tunnis teooria ja praktika vahel paremaid seoseid luua. Näidata tudengitele – ja ka koolinoortele, sest projektiga seotud noored ei ole ainult tudengid –, kuidas seda umbmäärast teooriat, mida nad koolis õpivad, on päriselt võimalik kasutada. Sealjuures ei ole Teadusklubi liikmete erialad olulised. Nöpsi Solaride’i kogemus näitas, et õpitav eriala ei määra tema rolli hea sünergiaga tiimis.

Teine asi, mis on Teadusklubis oluline, ongi tiim. „Me tahame jõuda laia kompetentsini,“ selgitab Nöps. „Räägime nii tootearendusest, programmeerimisest, igasugustest erinevatest valdkondadest, miks ka mitte turundusest. Kui meid on palju ja tiimis on erinevaid oskusi, siis me saame asjadega kiiresti hakkama ja ka tulemus on väga palju parem.“ Näiteks teeb Teaduklubi koostööd ühe EMERA laevajuhtimise tudengiga, kelle tehnilised teadmised ja kogemused on osutunud Ray Foili ehitamisel väga kasulikuks.

Teadusklubi noored on veendunud, et kui midagi luua, siis kõige parem on teha seda läbi heade emotsioonide, kui puudub pinge ja stress. Teadusklubi eesmärk on luua turvaline keskkond, et kõik saaksid avaneda ja leida üles selle, mida nad kõige paremini oskavad. Kui inimene on avanenud, siis on ta kõigeks võimeline.

Mootoriga veelaudur helesinises lahesopis

Ray Foil

„Käisime ükskord SUP lauaga sõitmas, kuid üks sõber ütles, et mis sa naljatad selle lauaga, võta nöörist kinni, ma vean sind paadiga järele,“ seletab Nöps idee alguslugu. „See tunne, kui ma seal mootorpaadi taga olin…“, õhkab ta. Järgnesid mõtted ja arvutused, kuidas saaks panna tavalise veelaua alla mootori, et nautida samasugust sõitu ilma kõrvalise abita. Esialgu selgus, et lihtsalt mootori lisamine oleks liialt keeruline, sest veetakistus on päris suur ja vaja läheks üpris palju võimsust. Kuid kui panna mootorile lisaks tiib, tõuseb laud veest üles ja veetakistus on tunduvalt väiksem. Võimast mootorit ei oleks enam vaja.

Selliseid lisatükke on tegelikult juba müügil, kuid Teadusklubi ettevõtlikud noored tahtsid need ise valmis ehitada. „Avastasime ka väikese nüansi, kuidas saaks teha sellise lahendusega SUP laua modulaarseks, et kõik kolm osa – laud, mootor, tiivad – käiks kokku ühte seljakotti,“ selgitab Nöps, miks on nende projekt teistmoodi. Ray Foili modulaarsus teeb ta kergeks ja universaalseks, kuna sobib igas suuruses SUP laua alla. Samuti saab komplektile lisada eri kaubamärkide tiibu. „Mõte on, et inimesed saaksid võtta ainult selle mooduli, mis on puudu,“ räägib Nöps.

Loe rohkem ja võta ühendust: teadusklubi.ee

Mootoriga veelaudur

Laeb infot...