Tallinna Tehnikaülikool

Kas oled nende tuhandete noorte seas, keda sel aastal ootab ees gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine ning sead uusi sihte edasiõppimiseks? Kui soovid teha läbimõelduid valikuid ning sul on plaan enda haridusteed jätkata Tallinna Tehnikaülikoolis, siis siin on sulle mõned soovitused.

Esita avaldus TalTechi

Leia endale tuleviku  eriala

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti kõige uuendusmeelsem ülikool ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja. TalTech on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse ning –hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses.

TalTechis saab kokku õppida neljas erinevas teaduskonnas ning Eesti Mereakadeemias. Tööturu vajadustele vastavad laiapõhjalised õppekavad tagavad TalTechi lõpetajatele eelised eduka karjääri kujundamiseks ning väärilise töötasu. Selle üheks aluseks on ülikoolist eluks kaasa saadav suhtevõrgustik, mis haarab kõikide ülikoolis õpetavate valdkondade eksperte. Ka TalTechi vilistlaste sissetulek on Eesti ülikoolide lõpetajateist kõrgeim.

Tallinna Tehnikaülikoolis on Sul võimalus valida esimeses astmes 32 erineva eriala vahel. Kõikide erialadega saad täpsemalt tutvuda teejuht.taltech.ee lehel. Eriala valides ära otsusta ainult nime järgi, vaid tutvu kindlasti eriala sisu ning tuleviku võimalustega. Kui soovid kindel olla, kas eriala, mille oled välja valinud, sulle sobib, on võimalus tulla TalTechi tudengivarjuks. Vaid üks päev varjuna annab sulle hea ülevaate nii õppetööst kui ka elust ülikoolis, saad kuulata erinevaid loenguid, käia ringi õppehoonetes ning suhelda tudengitega. Kui seni on mõni eriala tekitanud küsimusi, siis just see on õige koht, kust nendele vastuseid saada.

Loe tudengivarjutamise kohta lähemalt.

Lävendi ületamine

Tehnikaülikoolis on kandideerimine lävendi alusel. See tähendab seda, et kui oled konkursitingimused täitnud, on õppekoht sulle garanteeritud. Nii lihtne see ongi! 

Tutvu TalTechi vastuvõtutingimuste ja lävenditega. 

Vastuvõtt bakalaureuse- ja integreeritud õppesse toimub riigieksamite tulemuste alusel. Vajalik on laia matemaatika ja eesti keele riigieksamite tulemused. Igal õppekaval on oma sisseastumistingimused ehk lävend, kui palju peab olema riigieksami punktisumma, et soovitud erialale sisse saada. On erialasid, millel on lisaks vestlus, erialane katse või on vajalik esitada motivatsioonikiri. Virumaa kolledžisse ja Eesti Mereakadeemiasse saab sisse astuda keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde alusel. Kõikide erialade vastuvõtutingimustega saad tutvuda teejuht.taltech.ee lehel. Seega soorita riigieksamid edukalt ning kohtume juba sügisel TalTechis!

NB! Ära unusta sisseastumise infosüsteemis SAIS avaldus esitada ja hiljem pakutud õppekoht vastu võtta!

Paranda riigieksami tulemust TalTechi katsetel

Kui juhtub, et riigieksamid sel aastal ebaõnnestusid ning unistuse erialale kandideerimiseks jäi vajalikust lävendi punktisummast punkte puudu või sul on lävendi ületamiseks vajalik eksam tegemata, siis on sul võimalus eksamitulemust parandada ülikooli matemaatika (29. juuni) või eesti keele katsel (30. juuni). Katsel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine. Täpsema info leiad meie kodulehelt.

Kuidas avaldust esitada?

Sisseastumisavaldus tuleb esitada sais.ee lehel hiljemalt 6. juulil kell 12.00. Kokku saad tehnikaülikooli esitada kaks avaldust. Avalduse võid esitada juba enne, kui riigieksamid on sooritatud. Riigieksami tulemuste saabudes kantakse need Sinu avaldusele automaatselt. Kui astud sisse rakendusõppekavale, siis peale avalduse esitamist lõpeta edukalt gümnaasium ning sisseastumine toimub keskmise hinde alusel.

SAISi saad sisse logida kehtiva ID kaardi või Mobiil-ID. Veendu varakult, et sinu ID kaart kehtib ning sertifikaadid toimivad. Ära jäta avalduse esitamist viimasele minutile, et ennetada süsteemi ülekoormusest tingitud „kokkujooksmist“.

Kehtiva passiga on võimalik sisseastumisavaldust esitada ülikoolis kohapeal. Vaata meie kodulehelt, millal täpselt seda teha on võimalik. Pane tähele, et juhiluba avalduse esitamiseks kasutada ei saa.

NB! Kontrolli kindlasti esitatud andmete õigsust (sh meiliaadressi) ning hoia enda avaldusel SAISis silm peal.

Avaldus on esitatud. Mis edasi?

Kui avaldus on esitatud, oled astunud sammu lähemale oma unistuste tuleviku loomisele. Veel viimased pingutused riigieksamite sooritamisel ja gümnaasiumi lõpetamisel. Kui ületad eriala lävendi, pakutakse sulle õppekoht ning ootame sind peale õppima tuleku kinnitamist sügisel TalTechi tudengipere täieõiguslikuks liikmeks.

Sõltuvalt sinu avalduses esitatud andmetest võib juhtuda, et on vajalik tulla ülikooli kohapeale lisadokumente esitama. Kui juhtub, et sinu avaldus lükatakse tagasi, siis tutvu avaldusele lisatud vastuvõtutöötaja selgitusega, ning küsimuste korral võta kindlasti ühendust  vastuvott@taltech.ee.

Kui õppekaval, kuhu soovid sisse astuda on vajalik lisaks riigieksamitele sooritada eriala katse, osaleda vestlusel või esitada motivatsioonikiri, siis see tuleb samuti sooritada.

Pea meeles – õppekoht tuleb kinnitada!

Palju õnne, lävendi ületades pakume Sulle õppekohta TalTechis. See tuleb kinnitada sais.ee lehel hiljemalt 15. juulil. Kui esitasid avalduse kahele erialale ja said pakkumise mõlemale, siis pead tegema valiku ühe kasuks. Õppekoha kinnitamist ei tasu jätta viimasele minutile, sest süsteemidel on kombeks olla ülekoormatud. Arvesse läheb viimane kinnitamine ehk kui saad näiteks mõlemale soovitud erialale õppekoha pakkumise, siis sinu poolt viimasena kinnitatud eriala on see, millele sind sügisel õppima oodatakse. 

Kiirjuhis TalTechi sisseastumiseks

  • Vali oma tulevikuerialad (saad esitada kaks avaldust) välja siit: teejuht.taltech.ee
  • Esita avaldus sais.ee lehel. Saad seda juba teha. Avalduste vastuvõtt lõppeb 6.07 kell 12.00.
  • Soorita riigieksamid (eesti keel ja lai matemaatika) ning tulemuste selgudes saa teada, kas ületasid lävendi. Selleks võrdle oma riigieksami tulemust unistuste erialal nõutuga.
  • Kui ületasid lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud!
  • Kui vajalikust lävendi punktisummast jäi punkte puudu, on sul võimalus parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
  • Kui oled õppekoha pakkumise Tehnikaülikoolist saanud, siis tea, et see tuleb vastu võtta hiljemalt 15. juulil.

Mõtle suurelt ja kohtumiseni sügisel TalTechis!

Laeb infot...