Tallinna Tehnikaülikool

Omaaegne tantsija ja Kuljuse märgi autori Raivo Herma meenutab Kuljuse nime saamise lugu.

Kuljuse logo

Kuljus sai alguse 1949. aasta sügisel. Möödus 13 aastat tarmukat tantsimist, kui tuli tunnustus: tantsurühmale omistati rahvakollektiivi austav nimetus. See ei olnud ainult au, sellega kaasnes tantsuõpetaja riiklik töötasu. Töötasu tingis igakevadise aruandluskontserdi. Aruandluskontsert aga tingis rohkemaid tantsuproove ja hea taseme hoidmist.

Austavat rahvakollektiivi nime hakati kutsuma tantsuansambliks. Et eristuda teistest tantsurühmadest, oli mõistlik võtta ansamblile ka nimi. Selleks kuulutati tantsijate hulgas nimekonkurss. Nimesid oli palju, aga ühisel otsusel valiti välja just Kuljus.

Nime valik oli päriselt õnnestunud, sest Salme ja Ott Valgemäel, kes olid tantsuansambli Kuljus loojad, oli 1948. aasta uusloominguliste rahvatantsude võistlusele esitatud tants „Kuljus“, mille žürii hindas I auhinna vääriliseks. Nüüd seati tants ringi, pikemaks ja keerulisemaks, et oleks vääriline ansamblile tantsimiseks. Varsti lisandus Kuljuse märk. Kuljuse nime ja märki on auga hoitud tänaseni ja hoitakse edasi!

Tollase tantsija ja Kuljuse märgi autori Raivo Hermaga vestles Ülo Luht, Kuljuse juht 1974–1999.

Laeb infot...