Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor korraldavad rahvusvahelise puuetega inimeste päeva puhul tasuta kontserdi, millega juhitakse tähelepanu kultuuri ligipääsetavusele. Kontserdist on oodatud osa saama kõik inimesed. Ühtekuuluvuskontsert “Mis on inimene?” leiab aset 3. detsembril kell 17 Tallinna Tehnikaülikooli aulas. Üles astuvad Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor ning dirigendid Edmar ja Karin Tuul. Kontserdil kõlavad Eesti heliloojate ja luuletajate teosed.

Koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga on tagatud ligipääsetavus kõikidele huvilistele. Kooriteosed, luuletused ja laval toimuv tõlgitakse eesti viipekeelde. Samuti on olemas kirjutus- ning kirjeldustõlge ning intellektipuudega inimeste jaoks tehakse esitamisele tulevatest teostest lihtsas keeles kirjalik kokkuvõtte.

Nimiteose “Mis on inimene?” esitab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor nii lauldes kui ka viibeldes. Laulude vahele kõlavad Lauri Räpi ja Anne-Mai Tevahi luule ja mõtisklused sellest, mida me kuuleme, aga ei näe, ja sellest, mida me näeme, aga ei pruugi mõista.

“On nii, et üks lihtsalt vaatab, aga teine näeb. Päriselt. Silmad ei tee kedagi nägijaks, ega kõrvad kuuljaks. Sest südamel pole vaja silmi, et näha, ega kõrvu, et päriselt kuulda,” arutleb luuletaja Lauri Räpp.

Kontserdi kunstiline juht Edmar Tuul arutleb, et korraldajate soov on võimaldada Eesti riigi olulisimast alustalast, kultuurist osa saada igaühel. “Kultuurielamustest on ära lõigatud ja eemale jäetud suur hulk inimesi. Sellel on omad põhjused, millest peamised on teadmatus, oskamatus ning suutmatus teha koostööd. Soovime kontserdiga näidata eeskuju, et tõepoolest on võimalik korraldada sündmus, millest saavad võimalikult paljud huvilised osa," räägib Tuul.

Kultuurikorraldaja Piret Aus toob kontserdi “Mis on inimene?” puhul esile, et see pole mitte pelgalt erivajadusega inimestele tehtud kultuurisündmus, vaid seda on tehtud koos erivajadustega inimeste ja nende esindusorganisatsioonidega.

„Me kõik oleme erivajadusega,” sõnab Aus. “Kui peost kutsutakse osa saama kõiki, siis mõtlen alati, kes need kõik on? Kas korraldaja on teinud oma ürituse ligipääsetavaks? Sageli peetakse ligipääsetavuse mõõdupuuks lifti või kaldtee olemasolu, ent vaegkuuljal on kaldteest vähe abi, kui ta just jalga ära nikastanud pole. Tegelikult on ju meil kõigil samaväärne õigus ja vajadus kultuurist osa saada.”

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk soovib, et tee kontserdile leiaksid nii puudega kui puudeta inimesed, nii nagu me ühiskonnaski igapäevaselt koos elame: “Meil on siiralt hea meel, et Edmar Tuul oma mõtetega meie poole pöördus ning Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor, luuletajad, erinevad tõlgid ja ligipääsetavuse tagamise nõudeid tundvad inimesed on seljad kokku pannud ning kontserdi korralduse uuele tasemele viinud.”

Pealkiri tõukub Doris Kareva luuletekstist: “Mis on inimene? Kas ingli vari? Või igatsushüüd hingeühtsuse poole?” Ühtekuuluvuskontsert "Mis on inimene?" toimub 3. detsembril kell 17 Tallinna Tehnikaülikooli aulas ning on kõigile huvilistele tasuta. Tule kohale, vaata, kuula, tunneta Eesti kultuuri.

Kontserti korraldavad: Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Viipekeele Selts MTÜ, Viipekeeletõlkide OÜ, Kirjeldustõlge OÜ.

Laeb infot...