Tallinna Tehnikaülikool

„Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“ (inglise keeles „Miracles in concrete. Structural engineer August Komendant“) on esimene põhjalikum sissevaade ehitusinsener August Komendandi (1906–1992) pärandisse.

Raamat annab visuaalselt haarava ülevaate Komendandi tähtsamatest erialastest töödest – 1930. aastate varastest betoonehitistest tema sünnimaal Eestis kuni 1960. ja 1970. aastatel valminud maailma arhitektuuri tippteosteni Põhja-Ameerikas. Enamik raamatu 500 illustratsioonist ilmuvad esmakordselt. Raamatust leiab põhjaliku August Komendandi tööde loetelu koos iga projekti põhiandmetega ning valikbibliograafia, mis sisaldab nii Komendandi enda publikatsioone kui ka teiste käsitlusi tema töödest.


Nii eesti- kui ka ingliskeelne teos on leitav TalTechi meenete poest

"Betoonist võlutud" raamatu kaanepilt

Laeb infot...