Tallinna Tehnikaülikool

Seminaril "Tark meri" tõi Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži direktor Merit Kindsigo huviliste ette ambitsioonika tulevikuplaani. Nimelt on kolledži juurde kavas luua sinimajanduskeskus, mis ühendab teadlaste, ettevõtjate, omavalitsuste, aga ka riigi soovid ja vajadused.

Merit Kindsigo
Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži direktor Merit Kindsigo

"Me võtame kogu info, süstematiseerime kihtide kaupa, paneme dünaamilisse mudelisse, lisame erisused ja ettevõtja soovid," kirjeldas Kindsigo. "Tulemuseks saame tervikliku ja kompleksse mudelanalüüsi koos visioonvariantidega ehk siis võimalikult praktilised, toimivad, jätkusuutlikud ja kliimaneutraalsed lahendused." Direktori sõnul ongi nende eesmärk pakkuda kõiki osapooli hoidvaid ja toetavaid lahendusi, seda sõltumata sellest, kas tegemist on merekeskkonna, sadamate, meretehnika (tuulikud, laevad, sumbad) või muu merega seonduvaga.

"Visiooniseminaril "Tark meri" kõneldut saab hinnata kui majakat, mis hakkab näitama TalTechi Kuressaare kolledži ning sedakaudu ka kogu Tallinna Tehnikaülikooli kõiki seitset sinimajanduse sihti," hindab Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. "On ju selge, et praegu peame me unistama strateegiliselt, väljakutsete keerukusele vääriliselt, seega nutikalt, energeetika ning jätkusuutlikkuse väljakutseid arvestades."

Rektori sõnul eeldab sinimajanduses edu saavutamine koostööd nii Eesti riigi, saarte omavalitsuste, Saaremaa tugeva ettevõtlus-kogukonna ning teiste teemast huvitatud ülikoolidega. Kolledži direktori Merit Kindsigo sõnul võetaksegi juba lähiajal taas ühendust visiooniseminaril esinenud keskkonnaministri Madis Kallasega, Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu ja huvitatud ettevõtjatega, seatakse paika eelistuste järjestus, pannakse kokku meeskond ning alustatakse esimeste projektitaotluste kirjutamist. Lisaks on alustatud ettevalmistusi koostööks Prints Edwardi saare ülikooliga Kanadas.

Seminari fotosid näeb siin

Vaata seminari uuesti siin.

Laeb infot...