Tallinna Tehnikaülikool

Kuressaare kolledži tudengid osalesid Soomes Põhja-Baltimaade turismi- ja elamusmajanduse õppekavu ühendav koostöövõrgustiku (TURID) intensiivkursusel „Digitaliseerimise võimalused rannikuturismiga tegelevatele ettevõtjatele“. 

Sel korral keskendus TURIDi kursus rannikuturismi ja rannaalade arendamisega seotud ettevõtete turunduse digitaliseerimisele. Tudengid töötasid rahvusvahelistes gruppides ning eesmärk oli ühiselt leida lahendusi ettevõtete ja nende toodete digitaalseks tutvustamiseks ja turundamiseks läbi sotsiaalmeedia.

Kuressaare kolledži tudengid Hanna Pezonen ja Silvia Pertens ning lektor Olev Tõru osalesid 9-14 mail Soomes Merikarvias TURID võrgustiku intensiivkursusel „Digitaliseerimise võimalused rannikuturismiga tegelevatele ettevõtjatele“. Kursusel osales umbes 20 üliõpilast ja 6 õppejõudu (igast kõrgkoolist 2-4 tudengit ja 1 õppejõud).

TURID on Põhja-Baltimaade turismi- ja elamusmajanduse õppekavu ühendav koostöövõrgustik, mis tegutseb juba üle 20 aasta. Kuressaare kolledž osaleb projektis alates aastast 2009. Kuressaare kolledž juhtis TURID võrgustikku ja korraldas intensiivkursuse 2017. a. aprillis Saaremaal. TURIDi eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö arendamine, õppekavaarendus, üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelised õppereisid, õppimine ja kogemuste vahetamine.

Selle aasta TURIDi põhiteemaks oli kõrgkoolide koostöö väikeettevõtjatega rannikuturismi ja rannaalade arendamisega seotud ettevõtete turunduse digitaliseerimises. Intensiivkursuse raames leidsid tudengid ühiselt lahendusi ettevõtete ja nende toodete digitaalseks tutvustamiseks ja turundamiseks läbi sotsiaalmeedia.

Lektor Olev Tõru sõnul alustati juba 14. märtsil veebikursusena: „Kui Moodle`i kursus andis tudengitele ülevaate digiturunduse vahendite kasutamisest, siis intensiivõppe nädalal Merikarvias tuli oma oskusi rakendada piirkonna valitud turismiettevõtete ja kohaliku valla Facebooki ja Instagrami reklaampostituste süsteemsemaks ja atraktiivsemaks tegemisel“. Lektor lisab veel, et tegemist oli äärmiselt sisutiheda õppenädalaga.

Mis täpsemalt toimus?

Kohapeal korraldati töö meeskondades: teise kursuse tudengil Silvia Pertensil tuli tiimiga täiendada Merikarvia ettevõtte Merry puhkekeskuse (Merry Camping) Facebooki ja Instagrami uute peremajade tutvustamiseks. Silvia märgib, et TURID kursusel ajendas teda osalema eelkõige teema - rannikuturism ja digiturundus. Kolledži õpingute käigus on tal huvi tõusnud just selles valdkonnas ning ta leidis, et TURIDil osaledes on hea võimalus uusi teadmisi ja kogemusi saada. Silvia Pertens: „Online loengud olid väga põnevad ja põhjalikud, keskendudes ranniku- ja mereturismile ning samuti sotsiaalmeedia turundusele. Kohapeal intensiivnädalal oli äge kogemus töötada päris ettevõtetega“.

Tudengil Hanna Pezonen pidi oma tiimiga kaasajastama Rauhanlaakson majutusteenuste (Rauhanlaakson majoituspalvelut) kodulehekülge ning tõstma sotsiaalmeedia postituste taset. Hanna sõnul oli tema peamine eesmärk teistelt õppida ja ennast arendada, kuna see oli tudengi esmane taoline projekt. „Tegelen Hiiumaal majutusettevõtlusega ja seoses majutusega ka sotsiaalmeediaga, sellest tulenevalt on see minu põhihuvi“, sõnas Hanna. Tudeng märkis veel, et Soomes on väga tähtsaks osaks aastaid arendatud majutusettevõtete jätkusuutlikkus, Eestis, aga, on see alles lapsekingades. Hanna tõdeb, et tänu kursusel osalemisele sai ta aimu, kuidas töötada tiimiga, kus kõik liikmed on eri rahvustest ning ka sotsiaalmeedia turunduse teoorias sai ta teadmisi juurde. Hanna Pezonen: „Ettevõttel on oluline olla sihtgrupi jaoks atraktiivne!“.

Olev Tõru: „Meeskonnad olid äärmiselt rahvusvahelised - osalejate hulgas oli tudengeid Lätist, Indiast, Rootsist, Saksamaalt, Portugalist, Eestist, Prantsusmaalt ja muidugi Soomest (Turust, Porist ja Lapimaalt) ja olen kindel, et peale uute kontaktide (kui mitte lausa sõprade) said tudengid hea kogemuse toimimaks erineva kultuuritaustaga inimestega rahvusvahelises tiimis ühise eesmärgi nimel. Kokkuvõtteks võib igakülgselt intensiivõppe nädalaga rahule jääda, kuigi kogu sündmus vajab veel reflekteerimist“.

Järgmine TURID intensiivkursus toimub Lapi Rakenduskõrgkooli eestvedamisel 2022. aasta oktoobris Soomes Lapimaal. COVID-19 pandeemiaga seotud piirangute tõttu ei saanud viimastel aastatel projekti tegevused tavapärasel moel toimuda ning seetõttu toimub sel aastal koguni kaks kokkusaamist – kas teiselgi sündmusel on kolledž esindatud, saame näha.

Laeb infot...