Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel on ainulaadne võimalus kandideerida Müncheni Tehnikaülikooli kursusele „Vastutuse eetika – Sissejuhatus rakendusteadusesse“. Kokku valitakse EuroTeQi projekti kuuluvatest ülikoolidest kuni 10 tudengit, kes selle võimaluse saavad. Avaldus tuleb esitada 11. novembriks. 

Juba mõned aastad on olnud märgata loodus- ning inseneriteaduste tudengite püsivat huvi loodus- ja tehnikateaduste sotsiaalse ning eetilise määratlemise normatiivsete küsimuste vastu. Seda silmas pidades on Müncheni Tehnikaülikoolis ligi 10 aastat regulaarselt pakutud rakenduseetikateemalisi seminare ning nende järele on olnud suur nõudlus.
 
Sihtgrupp: Loodus- ja tehnikateaduste tudengid, kellel puudub filosoofia ainete kogemus, erinevatest erialadest või teaduskondadest. Müncheni Tehnikaülikooli osalejate erinevate õppesuundade tõttu on kursused interdistsiplinaarsed.
 
Sihid ja eesmärgid: Tudengid peaksid olema avatud analüüsima ja klassifitseerima erinevaid normatiiv-eetiliste hinnangute väljenduste vorme seoses nende aluseks olevate eetiliste seisukohtadega. Eesmärk on tuvastada filosoofilise eetika võimalusi ja piiranguid hästi põhjendatud meetodil, et saada teadmisi rakenduseetika keerukusest erinevate rakendusvaldkondade suhtes ja sõnastada argumentide põhjal oma hinnang.
Lisaks põhilistele filosoofilis-eetilistele teadmistele ja nende kasutamisele rakenduseetikas erinevate inseneriteaduste valdkondade kontekstis, peaks just refleksiiv-diskursiivsete oskuste omandamine aitama kaasa vastutustundlikul eetikal põhineva otsustusvõime arengule.
 
Sisu: Üldine sissejuhatus filosoofilisse eetikasse, samuti rakenduseetika ja selle kasutamine erinevatel teadusaladel juhtumiuuringu meetodil (nt bioeetika, keskkonnaeetika, infoeetika, roboeetika jne).
 
Õppevorm: hübriidformaat kasutades veebivideoid / Moodle´t ja Zoomi. Kursuse MOOCi versioon interdistsiplinaarses koostöös teiste teaduskondadega (näiteks Müncheni Tehnikaülikooli tsiviil-, geo- ja keskkonnatehnika osakond / Dr. Eva Sandmann) on plaanitud 2021. aasta suvesemestriks. Õpe toimub inglise keeles.
 
Esimesed kaks seminari on lisaks saadaval ka veebis (asünkroonne õpetamine) videote vormis, et hilisem aktiivne osalemine (alates 10. detsembrist) oleks samuti võimalik. Edasised kursused on plaanitud sünkroonsete Zoomi kohtumistena, mis nõuavad õpilaste virtuaalset osavõttu rühmaesitluste ja arutelude vormis.
 
Osalemine: Lisaks Müncheni Tehnikaülikooli tudengitele saavad kursusel osaleda maksimaalselt 10 tudengit ka teistest EuroTeQi ülikoolidest. Seminarikutse saajad valitakse lühikese inglisekeelse motivatsioonikirja põhjal, mis tuleb saata 11. novembriks aadressile victoria.bauer@tum.de.
 
Kõigilt osalejatelt oodatakse kursuse jooksul ettekande tegemist (2 EAPd), täiendav essee annab 3 EAPd.

Loe lähemalt EuroTeQ Engineering University koostööst.

Laeb infot...