Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Kvaliteediühingu 30. aastapäeva tähistaval juhtimiskonverentsil „Taaskäivitus“ 26. jaanuaril anti üle tunnustused „Kvaliteedi Tegu 2020“ ja „Kvaliteedi Nägu 2020“. Kvaliteedi Tegu 2020 tunnustuse sai Tuleviku linna professuur, mille algatajaks oli Mainor AS ja mis tegutseb Tallinna Tehnikaülikooli juures. 

Kvaliteedi Tegu 2020 auhind

Kvaliteedi Tegu 2020 sai AS Mainori arendus Tuleviku linna professuur, Kvaliteedi Nägu 2020 on Tallinna XXI Kooli direktor Meelis Kond.

Kvaliteedi Tegu on tunnustus ettevõttele või organisatsioonile ühe aasta jooksul ellu viidud silmapaistva kvaliteedialase teo eest, milleks võib olla innovaatiline lahendus, juhtimissüsteemide integreerimine, kaasaaegsete juhtimismeetodite või uue lähenemisviisi kasutuselevõtmine. Hindamisel võetakse arvesse teo olulisust, juurutamise protsessi ja jätkusuutlikkust

Tunnustuse KVALITEEDI TEGU 2020 sai AS Mainor arenduse Tuleviku linna professuur eest.

Professuuri idee ja algatuse taga oli Mainor AS. Professuuri eesmärk on luua parem arusaam tuleviku linna arengutest ja selle juhtimisest, pidades silmas muutuvaid, tehnoloogiast mõjutatud trende liikuvuse, töö ja elustiili ning  majandusliku elujõulisuse ja elukvaliteedi osas.  Professuur sündis AS Mainori, TalTechi, AS Technopolis Ülemiste, AS Mainor Ülemiste, Tallinna linna, AS Ericssoni ja AS Telia koostöös.

Žürii tõstis esile terviklikku ja uuenduslikku lähenemist hariduse edendamisele era- ja avaliku sektori koostöös laiemate probleemide lahendamiseks, mille mõju on oluliselt ulatuslikum kui vaid kaasatud organisatsioonid.

Tunnustus Kvaliteedi Nägu antakse igal aastal inimesele, kes on oluliselt kaasa aidanud kvaliteedi edendamisele Eestis. Kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui organisatsioonid. Hindamisel võetakse arvesse aasta jooksul kordasaadetut, isiklikku panust kvaliteediedendusse, õpikogemust teiste jaoks ning oskusi, teadmiseid ja hoiakuid.

KVALITEEDI NÄGU 2020 on Tallinna XXI Kooli direktor Meelis Kond kui suurepärane eestvedaja juhtimise ja õppetöö korraldamisel erakorralistes tingimustes - terviklahenduse eest distantsõppe ja osalise distantsõppe ning põimõppe korraldamiseks. Žürii tunnustas innovaatilist ja agiilset lähenemist ning kaasavat eestvedmist muudatuste juhtimisel Covid-19 kriisi tingimustes.. 

Rohkem teavet konkursi kohta leiab www.eaq.ee

Laeb infot...