Tallinna Tehnikaülikool

Järgmise kahe aasta jooksul rajatakse PAKRI Teadus- ja Tööstusparki innovaatiline elektrisüsteem, mis võimaldab teadlastel, ettevõtetel ning ka elektri lõpptarbijatel uurida, arendada ja katsetada uudseid elektrivõrgu seadmeid ning teenuseid.

 

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, TalTech teadur Tarmo Korõtko ning PAKRI Teadus ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr

Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskus viib läbi pilootprojekti „Energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude ning energiasalvestite abil“, kuhu on partnerina kaasatud Lääne-Harju vald. Pilootprojekti eesmärk on demonstreerida, kuidas energiasalvesti kasutamine ning tarbimise optimeerimine võimaldab vähendada vajalikku elektrivõrgu liitumisvõimsust. Samuti soovitakse projekti kaudu lihtsustada taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmist, panustades seeläbi süsinikumahuka elektritootmise kärpimisse. Lääne-Harju vald valis lahenduse piloteerimiseks Paldiskis tegutseva PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi. 
 
„Mul on siiralt hea meel, et koostöös tippteadlastega saame PAKRIs tegeleda tulevikku suunatud energiasüsteemide rajamise ning katsetamisega,“ ütles PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr. Ta lisas:„Kogu maailm vajab efektiivsemaid ning säästlikumaid lahendusi kasvava energiavajaduse rahuldamiseks. Olen kindel, et Eesti tehtav teadustöö energiamajanduse valdkonnas pälvib rahvusvahelist tähelepanu ning saavutame tulemusi, mis aitavad kaasa innovaatiliste lahenduste levikule laiemalt.“ 
  
Laansoo sõnul on PAKRIs tegeletud nutika energiavõrgu ja taastuvenergia teemadega juba 2007. aastast alates. „PAKRI on keskendunud rohetehnoloogia väljakutsetele, innovaatiliste lahenduste välja töötamisele ning tootmisettevõtetele rohelise ökosüsteemi pakkumisele Paldiski linnas. Tore on näha, kuidas maailmas meie ümber hakatakse seda valdkonda järjest rohkem hindama. Mida rohkem teadusrahastust sellesse sektorisse saab kaasata, seda kiirem on areng keskkonnasäästlikku ja nutika energiamajanduse suunas.“ 
  
„Teadus- ja arendustegevuste tähtsaks osaks on reaalsetes keskkondades katsetamine ning empiiriliste andmete kogumine. Lääne-Harju vald ja PAKRI Teadus- ja Tööstuspark on projekti pilootlahenduseks ideaalne, kuna sinna rajatud suletud jaotusvõrk pakub unikaalseid võimalusi teadustööks ning innovaatiliste lahenduste arendamiseks ja katsetamiseks,“ lisas projekti eestvedaja TalTechi teadur doktor Tarmo Korõtko
  
„Vallavanemana saan vaid rõõmu tunda, et meie rohevald meelitab kohale suuri teadus- ja investeeringute projekte. PAKRI järjekindlus on tänaseks loonud unikaalse keskkonna Paldiskisse, kus on soodne pinnas uute tehnoloogiate ja nendega kaasnevate töökohtade loomiseks,” kirjeldas kolme osapoole vahelist koostööd Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat
 
Kogu projekti eelarve on 1,2 miljonit eurot ning selle käigus luuakse kohalikele omavalitsustele võimalused vähese vaevaga elektri mikrovõrkude ning suletud elektri jaotusvõrkude moodustamiseks. Lahenduse abil soovitakse lahendada energiavarustuse probleeme ning suurendada süsinikuneutraalse energia kasutuselevõttu. 
  
Tallinna Tehnikaülikooli Targa linna tippkeskuse eesmärgiks on muuta linnakeskkonnad paremaks uute tehnoloogiate katsetamise teel ning seeläbi kasvada rahvusvaheliselt tuntud teadusarendus-keskuseks. Tippkeskuse asutajateks on Tallinna Tehnikaülikool, Aalto Ülikool ja Forum Virium, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Targa linna tippkeskuse rahvusvahelise konkursi eesmärk oli leida nutikaid tulevikulahendusi linnade reaalsetele probleemidele. Rahvusvahelisele ideekonkursile laekus 71 ideed, millest neli paremat said esimesest voorust rahastatud ja tehakse läbi reaalsetes linnakeskkondades. 

PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on pidevas väljaehitamises 70 hektarit unikaalselt tarka tööstuslinna. Enam kui 20 000 ruutmeetrisel erinevas seisukorras tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb täna üle 37 tootmisettevõtte ja koostöös teadus- ja ärilinnaku Tehnopoliga pakutakse tugiteenuseid üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste kliendile. Taastuvenergiat toodetakse pargis päikesest ja koheselt ka väiketuulikust. 

PAKRI-l on 2017. aastast vastutustundliku ettevõtte hõbetaseme kvaliteedimärgis, olles sellega esimene vastutustundlik tööstuspark Eestis. Täpsemalt www.pakri.ee.

Rohkem infot Targa linna ideekonkursi kohta: taltech.ee/tarklinn. 
 
Fotol: Pilootprojekti kaasatud osapooled (vasakult): Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, TalTech teadur Tarmo Korõtko ning PAKRI Teadus ja Tööstuspargi tegevjuht Enn Laansoo, Jr.  
Foto autor: PAKRI Teadus- ja Tööstuspark. 
 

Laeb infot...