Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor uuendas oma akrediteerimistunnistust 5 aasta võrra ning laiendas akrediteerimisulatust.

Vedel- ja tahkekütuste analüüsimise valdkonnas tegutsev labor analüüsib tahketest kütustest põlevkivi, puitu, turvast ja biojäätmeid. Akrediteerimisulatusse lisandusid jäätmekütused, plastik, plastikjäätmed ja rehvihake.

„Akrediteerimisel lisandusid analüüsid, mida saame teha tänasel päeval olulistele tahketele kütustele, mida ettevõtted soovivad ringmajanduse arendamisel enam kasutusele võtta. Nimetatud kütuste puhul analüüsime laboris nii tuhasust, üldniiskust, määrame kütteväärtust, kloori, fluori, väävlit jt näitajaid,“ lisas labori juhataja Olga Pihl.

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor L059 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. Akrediteerimistunnistus on uuendatud 12. mail 2021. aastal ja kehtib kuni 11. maini 2026. aastal.

Lisainfo labori kohta: www.pkk.ee/et/teenused/labteenused 

Olga Pihl, labori juhataja, olga.pihl@taltech.ee, tel 524 7372

Laeb infot...