Tallinna Tehnikaülikool

Tunnustatud Hollandi labor IIS Institute for Interlaboratory Studies omistatas kompetentsikeskuse akrediteeritud labori analüüsile rahvusvahelistes võrdluskatsetes kõrgeima hinde Excellent.

Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium osales 2019. aasta sügisel bensiini (Gasoline - EN (winter)) analüüside rahvusvahelistes võrdluskatsetes. Võrdluskatsed on olulised labori akrediteerimisel ja töö kvaliteedi hindamisel. Kokku hindas Hollandi instituut 135 erinevat laborit maailmas.

Põlevkivi kompetentsikeskuse  kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud ja vastab EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele kui katselabor vedel- ja tahkekütuste analüüside valdkonnas akrediteeringuga 2021. aasta lõpuni.

Lisainfo labori kohta: www.pkk.ee/et/teenused/labteenused 

Lisainfo: Olga Pihl, labori juhataja, olga.pihl@taltech.ee, tel 524 7372

Laeb infot...