Tallinna Tehnikaülikool

2014-2020.5.04.21-0439

1. aprill 2021 — 31. august 2023

Regionaalsete kompetentsikeskuste meetme voorust, mis võimaldab koostöös ettevõtetega arendustegevust edendada, toetatava projekti käigus loovad Baltic Workboats AS, TalTech ja väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teadurid ja spetsialistid tehnoloogia täisskaalas laevade autonoomsete käigukatsete läbiviimiseks avavees. Katsetele eelnevad laeva eelseadistatud juhitavuse ja situatsiooniteadlikkuse, andmete kogumise mobiilse seadmestiku ning andmeanalüüsi ja katseraporti koostamise tarkvaralise tööriista arendamine.

Tehnikaülikool ja SCC arendavad edasi laevade autonoomseks muutmise ja katsetamise kogemusi ja oskusi, millele pandi alus 2018. aastal autonoomse veesõiduki NYMO loomisega.

Autonoomsed käigukatsed on esimene samm täisskaalas laeva autonoomsusele liikumisel, iga sammuga arendatakse laeva keerukamat iseseisva toimimise suutlikkust ja kasvatatakse edasiarenduseks vajalikku kompetentsi.

Maksumus

  • Kogumaksumus: 352 930 €

  • Euroopa Regionaalfondi toetus: 299 990 €

logo

Laeb infot...