Tallinna Tehnikaülikool

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika eriala magistrant Laura Kiolein lõpetas 2020. aastal keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia bakalaureuseõppekava. Laura tegeleb lisaks õpingutele soojussõlmede projekteerimisega Eesti Termotehnikas ning vesiniku kütuseelemendi katoodi katalüsaatorite sünteesimise ja uurimisega Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis.

Laura Kiolein

Kus ja kellena selle eriala lõpetajad töötavad?

Minu endised kursusekaaslased töötavad näiteks Eesti Keskkonnauuringute Keskuses energeetika eksperdina, Utilitases režiimiinsenerina, TalTechi Energiatehnoloogia instituudis, Energex Energy Expertsis energiatehnoloogia eksperdina, HeatConsultis ja Tartu Regiooni Energeetikaagentuuris.

Mida peaks iga inimene teadma keskkonnahoiust ja kuidas panustama?

Pean oluliseks teadmisi, mida iga inimene saab ka oma igapäevaelus rakendada.  Kõige kergemateks ja tõhusamateks meetmeteks ongi vast tarbimise vähendamine, toodete keskkonnamõjust teadlik olemine ja jäätmete õige käitlemine.

Milline on Eestis kõige paljulubavam taastuv energiaallikas?

Tuul. Kui soovime suurendada taastuvenergia osakaalu energiatoodangus, tasub panustada tuuleparkidesse – nii maismaal kui ka merel. Eesti paikneb piirkonnas, kus tuuleenergia tootmine on perspektiivseim taastuvenergia tootmise viis.

Põnevaim asi, mis on tööl juhtunud?

Eesti Termotehnika tegeleb soojussõlmede projekteerimise ja tootmisega. Soojussõlm on seadmete kogum, mille abil kantakse soojusvarustusallikast, näiteks katlamajast, pärinev soojusenergia soojuskandja vahendusel üle hoone kütte- või soojale tarbeveele. Iga hoone soojustarve on erinev, mistõttu on ka iga maja soojussõlm erinev. Sellegipoolest on ette tulnud, et meile on helistatud ja soovitud vananenud soojussõlme tagasi müüa, et see siis kuskil mujal kasutusele võtta.

Tehnoloogiate arengus toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt inimkonna keskkonnateadlikkuse kasvuga ja vajadusega ressursse säästlikult kasutada. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva aluse. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/keskkonna-energia-ja-keemiatehnoloogia

Laeb infot...