Tallinna Tehnikaülikool

Tallinlane Laura Kiolein on keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala teise kursuse tudeng, kes tulevikus tahaks arendada praeguseid või välja mõelda täiesti uusi meetodeid, mis optimeeriksid ressursside kasutust.

Laura Kiolein

Mis sel erialal õppides kõige põnevam on?

Kõige põnevamad on hetked, kus õpitud teadmiste killud saab siduda ühtseks tervikuks. Mida rohkem teadmistevõrgustikke tekib, seda rohkem hakkan igapäevaelus märkama protsesse ja nähtusi, millele polnud varem tähelepanu pööranud või millest polnud isegi teadlik.

Miks sa seda õppima tulid?

Kui jõudis kätte aeg ülikoolidesse kandideerida, ei tundunud ükski mu varasem plaan enam piisavalt hea. Siiski olin kindel, et tahan minna midagi edasi õppima ning hakkasin ülikoolide õppekavasid läbi vaatama. Välistasin järjest õppekavasid ning peale mitmeid tunde uurimist valisin keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia. See paneb piisavalt proovile, annab väga mitmekülgse põhja ning võimaluse valida, millega hiljem edasi tegeleda.

Mis on peamine energiaallikas 20 aasta pärast autodel, kodusoojal, laelambil?

Elektriautode osakaal on kõvasti kasvanud, töötavad need siis vesinikul või akudel. Päikese- ja tuuleenergia tootmise tehnoloogiad on arendatud efektiivsemaks ning sealt saame elektrit nii transpordivahendite kui ka laelambi jaoks. Osa energiast toodavad meile tuumajaamad. Kodusoe saadakse jääksoojust ära kasutades ning transporditakse hoonetesse kaugküttevõrguga.

Üks fun fact, mida sa enne ülikoolis õppimist ei teadnud.

Nalja peab saama, kuid tõsiste asjadega nalja ei tehta.

Tehnoloogiate arengus toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt inimkonna keskkonnateadlikkuse kasvuga ja vajadusega ressursse säästlikult kasutada. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva aluse. Loe rohkem: www.taltech.ee/kek

Laeb infot...