Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi energiatehnoloogia instituudi teadlaste meeskond vanemteaduri Anna Volkova juhendusel on välja töötanud kasutajasõbraliku mobiili­äpi NutiSoojus, mille eesmärk on edendada jätku­suutliku kaugkütte rakendamist riiklikul tasandil. Üks peamistest takistustest jätkusuutliku kaugkütte rakendamisel on tarbijate teadmatus ja info­puudus, mis võib viia olukorrani, kus tarbijad pole huvitatud kaugküttesüsteemi arendamisest ja võivad eelistada teisi soojusallikaid.

Mobiiliäpi abil saavad tarbijad infot kütuste kohta, mida kasutatakse etteantud piirkonna hoonete soojusega varustamiseks, ja saavad võrrelda kaugkütet teiste soojusvarustuse lahendustega. Samuti on võimalik näha seoseid, kuidas muutused tarbijate käitumises mõjutavad kogu kaugküttesüsteemi ning kuidas süsteemi üleminek 4. põlvkonna kaugküttele muudaks primaarenergia tarbimist ja CO2 emissioone.

Nutisoojuse äpp

NutiSoojus annab infot vastavalt kasutaja asukohale, samuti on võimalik valida asukoht käsitsi. Kuvatavad andmed tuginevad vastava asukoha välisõhu hetketemperatuurile. Ainsad sisestatavad andmed, mida tarbijalt küsitakse, on maja või korteri aastane soojuse tarbimine. See on võimalik leida, kui summeerida 12 kuu küttearved.

Mobiilirakendus põhineb üle 140 Eesti kaugküttepiirkonna ajaloolistel ja võrguandmetel, tarbijate kütteprofiilidel ning võimalikel kaugküttesüsteemi arengustsenaariumitel. On oluline mainida, et pakutavad tulemused ei rajane hetke-, vaid ajaloolistel andmetel ja eeldustel. Sellele vaatamata annab see tarbijale esmase ülevaate kaugküttest ja pakub võimaluse võrrelda oma kaugkütte piirkonda teistega.

Mobiiliäpi potentsiaalsed kasusaajad on nii soojustarbijad (kaugkütte ja lokaalkütte tarbijad), soojuse tootjad ja edastajad, kinnisvarainvestorid, linnaplaneerimise spetsialistid ja kohalikud omavalitsused kui ka poliitikud.

Äpi väljatöötamine toimus TalTechi arendusprojekti „4. põlvkonna kaugküttesüsteemi rakendamine Eesti energiasektoris“ raames aastatel 2018–2019.

Mobiiliäpp NutiSoojus on saadaval Google Plays ja www.nutisoojus.ee.

Teostajad: Anna Volkova, Eduard Latõšov, Vladislav Mašatin, Kertu Lepiksaar, Andres Siirde; IT: TM Development OÜ; kujundus: Havas Estonia. ■ 

Laeb infot...